Recent Posts

Uzeir Hadžibeg

KO NAKA MODA

KO NAKA MODA Veli meni Fata, da mi je neko reko, birvaktile da se more nešto volit više od svoje…

VALJA NAM DEVERAT

VALJA NAM DEVERAT -Moj Uzeire, moreš mislit, mrven šećera nejma u kući, ni sitnog ni u kocki, a granap se…

PO’STARE DANE

PO’STARE DANE Neki dan otišli mi u onaj veliki granap, nejma šta nejma u njem, a mene ufatio nakav srklet…

33 SARAJEVSKE BOBE

33 SARAJEVSKE BOBE Gledam nas nešto kolko smo se zblahnuli oko one žičare, isto djeca što su im obećavane šarene…

UOČI ČETVRTE NA PETU

UOČI ČETVRTE NA PETU Kad god se priprema nova knjiga, a sa’će, ako Bog da četvrti put u četiri ljeta,…

ČIJA JE OVO BOSNA

Zove me, ko i svake godine u ova doba na sabahu, moj Kemica čak sa Dolac Malte da mi čestita…

PRVO DŽEMRE I ŠARENE LAŽE

Kad god dojde ovaj vakat, prvo džemre udari u havu i najavi proljeće, taman da priljeća nejma sve do maja,…

MJESEC KO JABUKA

MJESEC KO JABUKA Gledam onu Ahminu mladu povazdan uz sokak niz sokak sa kolicima, a u njima se izvalio njezin…

HANUME

HANUME Sretoh neki dan na sokaku Sadetu iz gornje mahale, od onog Šabana vatrogasca najmlađu šćer. Vazda zastane i fino…

SNIJEG I SANKANJE

SNIJEG I SANKANJE U Sarajvu je znao zavaljat snijeg sve do pod pendžere, a znalo ga je i ne bit…

iBalkan.net