Recent Posts

Šefka Begović-Ličina

BEDDOVA

BEDDOVA   Allah, Allah! Šala nije beddova. Subhanallah! Starac nagnut nad otvorenim kaburom tiho je učio dove. Drhtavom rukom zagrabi…

PAZARSKI ZEMAN

PAZARSKI ZEMAN Istina je da se čovjek u trećem dobu najviše sjeća svog djetinjstva i osjeća žal za prohujalim vremenom.…

UTULJENO OGNJIŠTE

UTULJENO OGNJIŠTE U šumi na Golom Gaju, gdje su se na razmaknutim granama drveća caklile treperave kapi kiše, probijali su…

MUSAFIRSKA DOVA

M U S A F I R S K A – D O V A U ovom današnjem vremenu, kada…

Ćerćika

Ćerćika U poslednjoj noći mjeseca Ramazana, usnih majku. Uđe mi u sobu, vesela i podmalađena, sa osmjehom na licu. Sjela…

Štrpci tugom govore istinu

ŠTRPCI TUGOM GOVORE ISTINU Štrpci poslije dugih godina tuge, strepnje, čekanja, prolivenih suza, kući u rodno selo, vratio se Iljaz…

AIŠINA SUZA

  Pored zlatastih žita, čiji su se klasovi na blagom vjetru talasali i tiho šuškali, promicao je jarko crveni volksvagen.…

SAČUVANA ČAST

SAČUVANA ČAST Već je bio suton, ona se uputila pored Lima i prolazeći obalom, posmatrala je uzrele kupine, crne ko…

iBalkan.net