Recent Posts

Šefka Begović-Ličina

Šefka Begović-Ličina dobitnica nagrade „Amir Dautović“ Novi Pazar za 2018

Šefka Begović-Ličina dobitnica nagrade „Amir Dautović“ Novi Pazar za 2018 Komisija za dodjelu nagrade Kulturnog centra „Amir Dautović“ Novi Pazar…

Šefka Begović– Ličina: TERBIJET- VAKTILE

TERBIJET- VAKTILE U ovom prohladnom jutru, kada se zimski vjetar po prašnjavoj džadi igrao sa bačenim omotom od čokolade i…

IZMIRSKI IĆRAM

Na poziv predsjednika Bošnjačkog udruženja Bosna Sandžak Abdullah bey Gula iz Izmira, gdje mi je 02.12.2017 god upriličena promocija knjige…

SELAM  ZA DŽENNET

Dok je napolju puhao oštri sjeverac i suhi snijeg nanosio na kanate pendžera, koji su od naleta vjetra blago poskakivali…

ODLOMAK IZ ROMANA MIRIS – ĐULA

….U malehnoj kući sa nakrivljenim krovom, čija je natruhla streha bila svjedok prohujalog vremena, iznad mangala smještenog na sredini sobe,…

ŽUTA – K’O – MASLAČAK

Iako je u poodaklim godinama, Abazaginica, hala moje prijateljice Reme, još od malehna ima nenormalan strah od mejta. Ako joj…

M I R I S- Đ U L A

M I R I S- Đ U L A U malehnoj kući sa nakrivljenim krovom, čija je natruhla streha bila svjedok…

JORDAMLI SUADA

JORDAMLI SUADA Sred Sjenice lijepoga grada biser niže jordamli Suada, Nek joj biser krasi grlo mlado na ašikluk kad joj…

ZDRAVA K’O DREN

ZDRAVA K’O DREN -Majko, sad će doć jedan doktor, a ti nemoj da se dižeš, no se pravi da si…

POSLJEDNJE KAJANJE

POSLJEDNJE KAJANJE Dok je koračala ulicom, gazeći izlomljeni led, hladan zrak joj je direktno ulazio u pluća, stvarajući oko srca…

iBalkan.net