Recent Posts

adeti i obicaji sandzaka

ZDRAVA K’O DREN

ZDRAVA K’O DREN -Majko, sad će doć jedan doktor, a ti nemoj da se dižeš, no se pravi da si…

POSLJEDNJE KAJANJE

POSLJEDNJE KAJANJE Dok je koračala ulicom, gazeći izlomljeni led, hladan zrak joj je direktno ulazio u pluća, stvarajući oko srca…

Šefka Begović- Ličina: MUŠTULUK

Šefka Begović- Ličina: MUŠTULUK Na obližnjem uzvišenju iznad kasabe koja se polahko spremala za počinak, po srebrenastoj travi, poput providnih…

RUFETKA

RUFETKA -Zadooo! O, Zadooo! -Šta je, Havo, zaboga? Što zoveš u ovo doba? -Ada, maliprije nam javiše da je Ferizaga…

ŠALA NIJE ŽENSKO

ŠALA NIJE ŽENSKO – Nazimaga, vidi pristrahni ovu Samkovu decu, šeruju pamet mi izagnaše. – Ja ne pristrahni, bogomi. Nisam…

BAJRAMSKI NASIHAT

BAJRAMSKI NASIHAT Nebo iznad Gazilara, crnilo se od jata vrana, čije je grktanje jezivo odjekivalo u još ne svanulom danu.…

U-E M E R U-M I L O S T

U-E M E R U-M I L O S T Iako su, prije Metkovog polaska na put, raznobojne hrizamteme rascvjetalim…

UTULJENO OGNJIŠTE

UTULJENO OGNJIŠTE U šumi na Golom Gaju, gdje su se na razmaknutim granama drveća caklile treperave kapi kiše, probijali su…

MUSAFIRSKA DOVA

M U S A F I R S K A – D O V A U ovom današnjem vremenu, kada…

iBalkan.net