Recent Posts

PIJETE LIJEKOVE Protiv bolova, a ne znate koja doza je štetna…

PIJETE LIJEKOVE Protiv bolova, a ne znate koja doza je štetna…

AKO NISTE  se nekada zapitali, koji je pravi lijek kada vas boli glava, ili kada imate druge kratkotrajne, povremene, bolove blagog do umjerenog intenziteta???

ISTANBUL: objavljeno u kategoriji “Vijesti- Svijet- Zanimljivosti- Recepti- Magazin”, petak– 19. 05. 2018. 00: 02- PIJETE LIJEKOVE Protiv bolova, a ne znate koja doza je štetna…

OVE I Ovakva vrsta bolova može se liječiti lijekovima koji se prodaju bez ljekarskog recepta. To su takozvani OTC lijekovi. Opšte je poznato da lijekovi protiv bolova imaju svoja neželjena dejstva. Rizik od neželjenih dejstava, koji se prevashodno vezuju za oštećenje želudačne sluznice i rizik od neželjenih kardiovaskularnih događaja, raste sa dužinom terapije i većom dozom. Znači, što kraće to bolje, i što manja doza to bezbjednije!!!

Uzmimo primjer lijekova na bazi ibuprofena, koji su među najčešće korištenima za liječenje bola. Naučni radovi potvrdili su da ukoliko se ovi lijekovi uzimaju u dozi od 1200mg na dan do 10 dana postoji mali rizik da se ispolje potencijalna neželjena dejstva. To znači da ako pijete 200mg ibuprofena možete uzeti do šest tableta ili kapsula na dan – do deset dana. Ako pijete ibuprofen od 400mg, možete uzeti tri lijeka na dan takođe do 10 dana. Sve preko toga, da li je riječ o većoj koncentracija lijeka ili njegovoj dužoj upotrebi, mora biti pod nadzorom ljekara, ukazuje doc. dr Emilija Dubljanin Raspopović iz Kliničkog centra Srbije.

Pored bezbjednosti lijekova, interesuje nas i njihova efikasnost. Koliko brzo djeluje lijek i koliko uspješno smanjuje bolove?

Dr. Emilija Dubljanin Raspopović ističe da su danas lijekovi protiv bolova na bazi ibuprofena unaprijeđeni u brzodjelujuće oblike. Oni postižu svoju maksimalnu koncentraciju u krvi u prosjeku od 36 minuta, za razliku od standardnih oblika ibuprofena, gdje se to dešava u prosjeku za 90-120 minuta. Na ovaj način analgetski efekat ostvaruje se znatno brže. Na našem tržištu prisutne su meke želatinske kapsule ibuprofena.

Za razliku od standardne tablete ibuprofena koja se rastvara u želucu gdje obično neko vrijeme ostaje priljubljena za sluznicu želuca, a tek potom se resorbuje i distribuira po organizmu, u mekoj, želatinskoj kapsuli lijek ibuprofen je već rastvoren tako da se proces rastvaranja u potpunosti preskače. Meka želatinska kapsula se u kontaktu sa želudačnom sluznicom rasprsne, oslobađa se ibuprofen koji je već u tečnom obliku, vrlo brzo pređe put od želuca do tankog crijeva gdje se vrši resorpcija, a potom i distribucija po organizmu.

Ono što je stvarno zanimljivo, pored činjenice da se ibuprofen rastvoren u mekanoj želatinoznoj kapsuli lakše guta i brže djeluje, jeste i novije saznanje da ovakav oblik lijeka i djeluje jače i duže u poređenju sa drugim OTC oblicima ibuprofena. Noviji naučni radovi potvrđuju da oblik lijeka ne utiče samo na brzinu njegovog dejstva, već i na njegovu efikasnost. Meke, želatinozne kapsule ibuprofena efikasno i brzo smanjuju bol, čime se smanjuje ukupna količina uzetog lijeka, a samim tim smanjuje se i mogućnost nastanka neželjenih dejstava.

Upravo zato meke želatinozne kapsule ibuprofena se zato mogu savjetovati kada želite sami sebi da pomognete brzo i efikasno u liječenju kratkotrajnih bolnih stanja blagog do umjerenog bola koja ne zahtijevaju posjetu ljekaru, zaključuje dr. Emilija Dubljanin Raspopović a svoje viđenje je podjelila sa regionalnim printanim srestvima informisanja…

izvor agencije / http://iBalkan.net

Šta vi kažete na ovo?

iBalkan.net