Recent Posts

PLAN SAD: BEOGRAD da prizna Kosovo, a Amerika…

PLAN SAD: BEOGRAD da prizna Kosovo, a Amerika…

Sjedinjene Države bi trebalo da podstiču EU da revitalizuje dijalog između Kosova i Srbije. Da se prizna Kosovo kao nezavisne države od strane Srbije. SAD bi trebalo da budu spremne da prihvate mjere s kojima se sve strane slažu kao dio njihove normalizacije odnosa”…

SOFIJA, VAŠINGTON, BEOGRAD– objavljeno u kategoriji “Vijesti- Globus- Magazin”, četvrtak– 17. 05. 2018. 11: 00-  PLAN SAD: BEOGRAD da prizna Kosovo, a Amerika…

O pojačanoj ulozi Sjedinjenih Američkih Država na Balkanu, odnosno, novom pristupu, ali i “prijateljstvu” sa Srbijom govorilo se i u novembarskom  izveštaju Atlantskog saveza “Balkan napred: Nova strategija SAD za region”:

U nedavno objavljenom izveštaju “Vreme je za akciju na Zapadnom Balkanu” za svaku od zemalja Zapadnog Balkana, sa Kosovom i Metohijom, osim kratkog opisa problema, daju se preporuke za sprovođenje mjera na putu ka pristupanju EU, ali i za većinu zemalja se konstatuje da izražavaju želju da pristupe i NATO- u. Američki stručnjaci, osim podsticajnih mjera u svojim preporukama, međutim, listaju i one u suprotnom paketu.

Opstajanje sukoba takođe predstavlja kontinuiranu priliku za ruski uticaj u Srbiji.

Ova velika potreba za normalizacijom suočava se sa ozbiljnim preprekama. Dok su dvije zemlje dostigle značajno razumjevanje o različitim pitanjima – od otvaranja predstavništva u Beogradu i Prištini, energetici, reciprocitetu diploma, granicama, menadžmentu i carinskim procedurama, mnogi sporazumi nisu u potpunosti primenjeni.

Kao minimum, postojeći sporazumi moraju da budu u potpunosti ispunjeni u dobrom duhu i od obadije strane. Što se tiče velikih pitanja koja zahtjevaju pregovore i postizanje sporazuma, treba ohrabriti strane da se na najvišem nivou saglase o ‘mapi puta’ koja vodi do odluka i implementacije istih.

S tim u vezi, SAD treba da podstaknu EU da revitalizuje dijalog između Kosova i Srbije, uz podršku Sjedinjenih Država. Ali čak i ovaj dijalog možda ne uspije da dovede do normalizacije. Novi i kreativni predlozi će možda biti potrebni jednog dana. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je nagovestio mogućnost neke ‘velike pogodbe’ koja bi mogla da uključi razmjenu teritorija Kosova i Srbije.

Mada je ta ideja privlačna kao inovativno bekstvo od skliznuća Kosova u status zamrznutog konflikta, naše je gledište da još nije došlo vrijeme za tu ideju- bilo samostalno ili u okviru paketa rešenja koja sadrže i druge kompromise. Nije jasno da li bi srpski lideri mogli da iznesu predlog, a koji ne bi izazvao jako protivljenje na Kosovu. U bilo kom slučaju, signaliziranje da su kosovske granice porozne i otvorene za pregovaranje moglo bi da ima štetne efekte širom Balkana.

Pored aktivnog angažovanja u ovom dijalogu, Kosovo mora da preduzme odlučnu i samostalnu akciju da ponovo potvrdi svoju posvećenost principima koji su u osnovi Kopenhaških kriterijuma. Rad Specijalističkih komora treba da se podrži, a ne omete.

Istovremeno, SAD i EU trebalo bi da se dobro posavjetuju u planiranju posledica po objavljivanju optužnica. SAD i EU treba da budu spremni sa porukama podrške za stabilnost zemlje. SAD treba da podstakne EU da ponovo potvrdi to da Kosovo ostaje na kredibilnom putu za pristupanje, iako još mnogo treba da se uradi.

Srbiji mora jasno da se stavi do znanja da ona ima svoj sopstveni pristup kojim se traži priznavanje Kosova i razumjevanje da, onda kada se Srbija pridruži, to ne može da omete eventualno članstvo Kosova u EU.”

izvor agencije / http://iBalkan.net

Šta vi kažete na ovo?

iBalkan.net