Recent Posts

ASIM NIKŠIĆ: NEKADAŠNJA PAZARSKA ULEMA

ASIM NIKŠIĆ: NEKADAŠNJA PAZARSKA ULEMA

Poštovani i cenjeni prijatelji, preko fotografije koju prilažem, pokušaću da ukratko prikažem jedan vakat i alime (verske službenike), koji su nekad radili i živeli sa nama i pored nas.
Ovo su bili narodni ljudi, koje smo svi voleli i cenili. Odlikovali su se poštenjem, skromnošću i samopregornim radom. Oni nisu imali fakultetske diplome i sadašnji visoki rejting. Sa skromnom imovinom, živeli su sa narodom, koji je ceneći njihov doprinos našem verskom i duhovnom uzdizanju, pa su im se ljudi koliko toliko oduživali skromnim naknadama, koju oni nisu presecali.
Treba istaći da je njihov rad bio u teškom vremenu gde je bio izražen jednopartijski sistem, koji je sputavao a ponegde i zabranjivao njihov rad.
Kod njih nije bilo podela i gramažljivosti kao ni sektašenja.
Mi stariji gradjani našeg Šehera, večito čuvamo uspomenu na ove i njima slične ljude, koji su sa svoje strane mnogo činili na našem verskom i drugom uzdizanju, te negovanju pozitivnih ljudskih vrednosti.
Medju njima mahom je bilo onih koji su službovali u džamijama, imajući svoje džemate. Bilo je slučajeva da su iz njihovih redova birani muftije, koji su bili zapamćeni.
Na slici su sa leva na desno; Hafiz Hilmo Korać, Mula Ahmet Brunčević, Hafiz Jakup Hadžiibrahimović, Hafiz Abdulah Kačapor, Selim ef. Petlača i Mula Hajdin Ejupović. NEKADAŠNJA PAZARSKA ULEMA
Čuvamo uspomenu na istoriju Novog Pazara.

Prilog pripremli http://ibalkan.net/ i Senad Senko Župljanin

http://ibalkan.net/

Šta vi kažete na ovo?

iBalkan.net