Recent Posts

Sporazum o saradnji grada Novog Pazara i Stalne konferencije gradova i opština

Sporazum o saradnji grada Novog Pazara i Stalne konferencije gradova i opština doprineće podizanju kapaciteta neophodnih pri reagovanju u vanrednim situacijama.

Sporazum o saradnji grada Novog Pazara i Stalne konferencije gradova i opština…

Gradonačelnik Nihat Biševac je, potpisujući dokument podsetio da je sporazum o saranji sa SKGO na planu civilne zaštite „jedan od mnogo koraka preduzetih kako bi životi i imovina građana Novog Pazara bili zbrinuti u vanrednim uslovima“.

Za nekoliko prethodnih godina, grad se usled obilnih padavina u više navrata suočio sa polavama. Da bi se sprečilo novo izlivanje reka na području grada, realizovano je više izuzetno vrednih projekata, poput korićenja i postavljanja brana. Saradnja sa SKGO upotpuniće nastojanje da građani Novog Pazara koji žive u priobalnim područjima budu poptuno zaštićeni od polava.

„Želimo da ojačamo vaše resurse na planu reagovanja u vanrednim uslovima da bi, ako se ponove situacije poput one iz 2014. godine, spremno postupili u cilju zaštite građana i dobara. Imajući u vidu sve očiglednije klimatske promene, jačanje sistema civilne zaštite na lokanom nivou je nešto čemu treba posvetiti pažnju, bez obzira što bi svako od nas voleo da se neka iskustva ne ponove“, rekao je Menadžer programa civilne zaštite SKGO,

Darko Drndić. Sporazum potpisan u Novom Pazaru definiše devetnaestomesečne aktivnosti i deo je ranije uspostavljene u izuzetno uspešne saradnje Grada sa Stalnom konferencijom gradova i opština.

Prilog pripremli: Kulturni centar Novi Pazar Senad Senko Župljanin

http://iBalkan.net

Šta vi kažete na ovo?

iBalkan.net