Recent Posts

Džemaludin Paučinac predsednik Nacionalne kancelarije za mlade

Džemaludin Paučinac predsednik Nacionalne kancelarije za mladej

U Palati Srbije je 16.3.2018. godine održana redovna Skupština Nacionalne Kancelarije za mlade koja broji 108 članica. Predstavljen je izveštaj o radu. Jednoglasno je izmenjen Statut organizacije kojim je ime organizacije promenjeno iz Nacionalna asocijacija kancelarija za mlade u Nacionalna kancelarija za mlade.

Usvojeni su “Zajednički standardi subjekata omladinske politike u Republici Srbiji u omladinskim aktivnostima u prevenciji konzumacije i promocije alkohola”.

Skupština je protekla u radnoj, saradničkoj i konstruktivnoj atmosferi.

Ova asocijacija je postala bogatija za jos 13 članova: Merošina, Sevojno, Loznica, Kuršumlija, Kraljevo, Vozdovac, Plandište, Zrenjanin, Bečej, Osečina, Mionica, Leskovac i Bačka Palanka. Novoizabrano Predsedništvo je sačinjeno od 7 članova a izglasani su po regionalnom principu.

Džemaludin Paučinac je izabran za predsednika Nacionalne kancelarije za mlade a novi članovi predsedništva su: Miloš Colić – Region istok; Tanja Glišić Matić – Region centar; Maja Žmukić – Region Beograd; Aleksandar Stojanović – Region jug; Nikola Radević – Region zapad; Dane Mandić – Region Vojvodina; Skupštini su, pored članica, prisustvovali i obratili se predstavnici MOS-a, SKGO-a, IOM-a, GIZ-a i Saveta Evrope.

Prilog priredili:  Senad Senko Župljanin i http://ibalkan.net/

http://ibalkan.net/

Šta vi kažete na ovo?

iBalkan.net