Recent Posts

ASIM NIKŠIĆ: PAZARSKI BIOSKOPI

ASIM NIKŠIĆ: PAZARSKI BIOSKOPI

Kada je Ranko Ivkovic čuveni pazarski hotelijer, biznismen, i vlasnik starog hotela “Vrbak”, sa grupom uglednih pazaraca u konzorcijumu, odlučio da na gradskom jazu napravi hidro elektranu, tada je Mirko Todorović poznati raščanin, započeo gradnju prvog bioskopa u Novom Pazaru. Kako je bio u rodbinskim odnosima sa Rankom, imao je i privilegiju da prvi dobije struju sa svoj bioskop.

Bioskop je izgradjen na levoj obali reke Raške, ispod stare Velike ćuprije uz poznati Čemerli han a na sadašnjem platou ispred Gradske skupštine. Bioskop je počeo sa radom 1933 g. Uz njega je do glavnog ulaza bio postavljen veliki pano za reklamiranje filmova.

Gazda Mirko je za glavnog kino-aparatera doveo nekog Mila koji je bio na daleko čuven, baš kao i pazarski bioskop. Paralelno sa radom u bioskopu Mile je honorarno radio kod kahvedžije Halida Kavrajića. Halid je imao u kafečajnici radio aparat čije je rukovanje poverio Milu. Kafečajnica je imala izlog koji se otvarao i prema prostoriji iznutra i prema potrebi za slušanje napolju. Inače radio aparat je u to vreme bio retka stvar.

Mila je kasnije zamenio Remza Komanović pozanati pazarac, koji je bio stasit i vrlo lep čovek. Pričalo se da su ga neke žene dosta obožavale. Ostao je u bioskopu sve do smrti.

Posle drugog svetskog rata bioskop je nacionalizovan i dobio je ime ” Crvena Zvezda”.

Potom je u bioskopu postao glavni kino-aparater Nezir Rapović Mileva. Pomagali su mu Feriz Halilović i Ramiz Tabaković Pepi. Još su u bioskopu radili Džibo Medjugorac, Suljo Tabaković i Omer Duljević. Na blagajni je radila čuvena Mica, koju su svi pazarci i pazarke poznavali.

Zbog rasta grada i povećanja posla, povremeno je radio bioskop na vrh čarsije u nekadašnjem hotelu Vukosavljević (sada BNV).
Kasnije je u gradskom parku, (sadašnja biblioteka D. Obradović), otvoren još jedan bioskop koji je imao na bedemu letnji bioskop sa baštom.

Ramiz Tabaković je na seoskom području u zadružnim domovima i školama, prikazivao filmove kao terenski- pokretni bioskop.

Kada je 1961 godine zbog izgradnje novog betonskog mosta i Radničkog univerziteta, bioskop Mirka Todorovića porušen, novi je počeo sa radom u novoj koncertnoj dvorani.

Za upravnika je došao Asim Djulović. On je novi bioskop doveo do savršenstva, i isti radi i do danas.
Pazarski bioskopi su bili poznati širom Jugoslavije i u njima su bili prikazivani nabolji domaći i svetski filmovi. Samo su bioskopi u Beogradu i Zagrebu prednjačili ispred pazarskog.

Verujem da će ovaj moj prilog osvežiti uspomene kod starijih gradjana našeg šehera a mladjima pokazati šta smo imali.

Čuvamo uspomene na istoriju Novog Pazara.

Prilog pripremli http://ibalkan.net/ i Senad Senko Župljanin

http://ibalkan.net/

 

 

Šta vi kažete na ovo?

iBalkan.net