Recent Posts

ASIM NIKŠIĆ:BRAĆA SA BARUTHANE

ASIM NIKŠIĆ:BRAĆA SA BARUTHANE

Još od davnih vremena pa sve do danas, Pazar je bio podeljen na mahale, a one na sokake.

Jedna od čuvenijih mahala je bila Baruthana. Ova mahala je bila okružena Jermišem, Lugom, Muhadžerskom i Kovačkom mahalom.

Tu na kraju nje u jednom od poznatijih sokaka Halimačkom, poznatom po čivenoj česmi (sada Beranska ulica), živeo je Džemo Delimedjac sa svojim sinovima Ljutvom, Abdulahom (Miškom) i Isom.

Kao u celoj mahali, gde su bili poznati i ugledni puno neki pazarci, prilika je da sada nešto kažemo o sinovima Džemovim, koji su takodje bili ugledni, cenjeni i na daleko poznati.

Takoreći da nije imalo čoveka koji je ulazio u našu čaršiju i prolazio njome a da nije poznavao braću Delimedjce.

Bili su to vidjeni, pametni i sposobni ljudi.

Dvojica od njih kako ja pamtim, su bili najčuveniji pazarski ugostitelji.

Srednji Abdulah (Miško), je bio šofer. Zanat je učio kod najstarijih pazarskih šofera Osma Nikšića i čika Mira. U to vreme dosta vozila je kao pogonsko gorivo koristilo ćumur. Postao je jedan od boljih vozača u teretnom saobraćaju. Većinu radnog veka je proveo u Zadruzi “Vojin Popović”, zajedno sa Husnom Dražaninom. Dovoljno je bilo pomenuti Miška i bilo je jasno o kakvom se majstoru radi.

U poratnom Pazaru, najčuveniji ugostiteljski objekti su bili u gradu Hotel “Beograd”a u njegovoj blizini Motel Sopoćani.

Ova dva objekta su bili nareprezentativniji na teritoriji Sandžaka.

Hotel “Beograd” je bio toliko poznat, da i dan danas kada se pomene njegovo ime mnogi su imali dojam da je on bio simbol sretnijeg vremena, gde su provodili mladalačke dane.

U Hotelu je pored smeštajnih kapaciteta bila i kafana- restoran uz koju je leti radila ekskluzivna letnja bašta. Tu je bila južno od Beograda najbolja muzika, jelo i piće. Tu su pevali i svirali, te gostovali najbolji pevači i muzičari iz tadašnje Jugoslavije. Održavane su nadaleko čuvene igranke.

Goste je opsluživao najbolji personal u gradu.Na čelu Hotela je bio ugledni i poznati Ljutvo Delimedjac.

Motel Spopoćani, takodje eksluzivno mesto, koga su posećivali mnogi strani i domaći turisti, probrani gosti i mnogi pazarci, razni državnici i umetnici sa raznih strana sveta, bio je nadaleko čuven.

Motel poznat po posebnoj arhitekturi i blizina Manastira Sopoćani, mamili su ljude da dodju u ovaj kraj.

U ovom objektu je dugo godina bio rukovodilac Iso Delimedjac.

Ko je došao u Sopoćane, nije mogao da zaboravi posebno gostoprimstvo Isovo i monahinje Serafime, koja je bila starešina sestrinstva manastira Sopoćani.Iso je takodje imao zdušnu pomoć nadaleko čuvene kuvarice Bude, koja je spravljala nenadmašna jela i razne specijalitete.

Iso je imao mnogo prijatelja kako u Pazaru, Jugoslaviji, tako i širom sveta. Ni sam nije mogao predpostaviti koliko je imao prijatelja, koji su ga poštovali i uvažavali.

Razni gosti dolazeći u Sopoćane, znajući za njegovu strast, su ga darivali raznim zbirkama, numizmatike, starog novca, retkih eksponata, slika i drugih vrednih stvari po kojima je Iso bio nadaleko čuven. Umro je mlad i sećam se da ga je na taj svijet ispratilo, na desetine hiljada ljudi.

Dokle bude bilo ma koliko starih pazaraca, uspomena na braću Delimedjac će živeti.

Nadam se da sam kroz ovaj prilog, dao mali doprinos na vakat i ljude koji su živeli u njemu.

PS Kao prilog ovom tekstu je i fotografija Isa i Ljutva Delimedjac,uslikana u Veneciji.

Prilog pripremli http://ibalkan.net/ i Senad Senko Župljanin

http://ibalkan.net/

Šta vi kažete na ovo?

iBalkan.net