Recent Posts

“Mahova pekara” u Prijepolju stara više od 100 godina

“Mahova pekara” u Prijepolju stara više od 100 godina

Tihi i blagi naklon mušterija dok uzimaju somun u pekari starijoj od veka, zapravo je hvala pekaru Mahu i današnjem vlasniku…

PRIJEPOLJE– objavljeno u kategoriji “Vijesti- Priča- Region- Magazin” 11. 01. 2018. 17: 55… “Mahova pekara” u Prijepolju stara više od 100 godina

“Meni je poseban, jer nigde u čaršiji nećeš naći ovako. U Istanbulu ima 150 vrsta peciva, lepinja, hljeba, ali nijedna lepinja nije prići ovoj. Prije 60 godina sam prvi put kao dječak probao ćevape i odabrao mjesto gdje ću često dolaziti na ćevape”, kažu zadovoljne mušterije.

Iako nije nastavio babov zanat, stalna mušterija pekare kod Sahat kule je i Mahov sin.

“Većinom je isti ukus, jer Salkov babo je radio i Salko je radio kod mog oca, ponekad su pomagali i recepturu koju je on tada imao sad i oni to primenjuju”, kaže Saudin Mujo Mujagić, Mahov sin.

“Ja sam tada vadio hljeb sa ove gornje peći, turske, radio sam hljeb, radio sam lepinje ove, pomagao…”, kaže Salko Bajramović, vlasnik Mahove pekare.

I na isti način Salko, tada petnaestogodišnjak, i danas radi.

“Nema nikakvog aditiva, samo brašno, kvasac, so i voda i onda radimo taj… Važno je vrlo što je lepinja i somun takvog ukusa što se radi na ovoj turskoj ili zidanoj peći kako je zovu”, kaže Salko.

Nesuđeni ekonomista, poslije Njemačke, sam se kaže u Prijepolje vratio zbog mirisa somuna iz detinjstva i Mahovih ćevapa.

“Ovaj ćevap ovakav je i dedo ili deda Maho pravio isto, i on je pravio isto ćevap od čistog mesa. Znate, kažu mali ćevap, ali on je stvarno od čistog mesa i ukusan je i zbog toga mislim da opstaje”, dodaje Salko.

I dok danas uvodi sina u posao, kaže mušterije mu nisu samo Prijepoljci, već i mnogi putnici u tranzitu, koji na putu ka moru, baš ovde prave pauzu zbog lepinje i ćevape, koje su mu, kaže i Sarajlije hvalile.

http://iBalkan.net

Šta vi kažete na ovo?

iBalkan.net