Recent Posts

Potpisan sporazum“Novi Pazar – Novi poslovi”

Šansa za teško zapošljive kategorije kroz projekat od 200 000 eura Grad Novi Pazar je, zahvaljujući Nemačkoj organizaciji za medjunarodnu saradnju, Stalnoj konferenciji gradova i opština, Ministarstvu za rad RepublikeSrbije Nacionalnoj službi i Komesarijatu za izbeglice RS, a konkurišući za bespovratna sredstva, obezbedio 200 000 eura za zapošljavanje teško zapošljivih kategorija stanovništva. Novac je obezbedjen u okviru projekta “Inicijativa za inkluziju” a na lokalnom nivou aktivnosti će se sprovoditi u okviru programa“Novi Pazar – Novi poslovi”, na period od 13 meseci. Od ukupne vrednosti projekta GIZ obezbedjuje 190 000 a grad 10 000 eura a sporazum o realizaciji potpisan je u Novom Pazaru. Nosilac projekta “Novi Pazar – Novi poslovi” je Grad a partneri na projektu su: Nacionalna služba za zapošljavanje – Filijala Novi Pazar Regionalna razvojna agencija Sandžaka “Seda” i Inicijativa za razvoj i saradnju “IRS” .Projekat “Novi Pazar-novi poslovi” je kreiran sa ciljem da razvije inovativna iodrživa rešenja za zapošljavanje marginalizovanih i teže zapošljivih grupastanovništva.

Nihat Biševac, gradonačelnik Novog Pazara rekao je prilikom potpisivanja sporazuma da je izuzetno važno što projekat pruža nekoliko mogućnosti jer nudi šansu preduzetnicima da zaposle lica iz kategorije teže zapošljivih, pruža mogućnost pokretanja sopstvenog biznisa licima iz ove grupe i nudi mogućnost razvoja socijalnog preduzetništva.

“Zahvalnost partnerima. Svesni smo da nije bilo lako ni aplicirati i treba pohvaliti projektni tim koji je ispoštovao kratke rokove. Hvala i Nemačkoj agenciji za medjunarodni razvoj jer daje konkretan doprinos nastojanju da u saradnji saNacionalnom službom obezbedimo nova radna mesta za nezaposlene. Reč je opočetku dobre saradnje”, rekao je gradonačelnik Biševac, istakavši da je gradpored svih projekata, odredio značajna budžetska sredstva u iznosu od 10 milionadinara za potrebe radnog angažovanja mladih ljudi, što će uz otvaranje industrijskezone dati vidljive rezultate.

“Problem nezaposlenosti nije samo naš i problem u celoj Srbiji. Rešavanjem ovog pitanja, smanjenjem broja nezaposlenih vidljivi su pomaci na svim poljima”, istakao je gradonačelnik Nihat Biševac, izrazivši očekivanja da će gradjani iz kategorije teže zapošljivih lica iskoristiti svoju šansu. Za sredstva su konkurisale 33 lokalne samouprave ali je Novi Pazar jedini koji je svojim projektom, kako je kazao član Gradskog veća Fevzija Murić, predvideo i novinu u našoj zemlji, koja je u svetu identifikovana kao socijalno preduzetništvo.

“Veoma zahtevan projekat je u pitanju, i trebaće nam ozbiljna podrška na nivou lokalne samouprave. Zahvalnost upućujem i gradonačelniku koji je još na prvom sastanku identifikovao važnost pitanja koje projekat tretira. Prvi put je moguće konkurisati za sredstva na osnovu sporazuma o readmisiju, što je ozbiljan korak ali nadamo se i samo početak kada je o ulaganjima donator reč”, rekao je Murić.

U okviru projekta biće održan sajam socijalnog preduzetništva, a Murić je kao važne aktivnosti najavio i formiranje dva socijalna preduzeća uz podršku Regionalne razvojne agencije SEDA, čiji je direktor Samir Kačapor rekao da jeovaj projekat nastavak dobre saradnje sa partnerima na medjunarodnom nivou.

“Sprovodićemo obuke za započinjanje biznisa, za pisanje biznis planova. Daćemo mentorsku podršku novo osnovanim preduzećima i velika nam je čast što smo deo ovog projekta”, kazao je Kačapor.

O fenomenu socijalnog preduzetništa ispred Inicijative za razvoj i saradnju govorio je Miodrag Nedeljković.“Socijalno preduzetništvo u svom fokusu ima marginalizovane grupe i teži društveno odgovornom poslovanju ali i osvešćenju zajednice. Treba dati šansu onima kojima je podsticaj neophodan. Želimo kvalitetnu, uspešnu priču u NovomPazaru i ovaj će projekat dati dobre rezultate“.

Nedeljković je izmedju ostalog kazao da lokalna samouprava u Novom Pazaru prepoznaje važnost ovog projekta i partner je sa kojim je lako saradjivati. U slediće javni poziv za sve zainteresova je da konkurišu za sredstva koja je NoviPazar dobio , a prednost imaju lica iz readmisije, Romi i osobe sa invaliditetom.

Odeljenje za informisanje grada Novog Pazara-Jasmina Kruševljanin Bondžuković i  Senad Senko Župljanin

http://ibalkan.net/

Šta vi kažete na ovo?

iBalkan.net