Recent Posts

Miris duša, šehidskih!

Miris duša, šehidskih!

Dan se ogrnuo u moju jaku želju da tišinom krenem prema bijelim nišanima koji nijemi eglen vode… Selamim se sa stanovnicima kabura koji nevidljivim sjenkama kruže oko mene, nevidljivi, a tako postojani. Uredali se jedan do drugoga i njihova mladost koja moli i koja vječno sniva u kaburima i čeka da jednog dana dođemo pameti za sva vremena. Nijemo koračam i kao da propadam u dubine i čujem umilne glasove njihove, praćene cvrkutom ptica, a mirisi duša njihovih opahnuše mi ledeno lice… U baščama šarolikih cvijetova ogrnuli se u najljepša svilena bijela odijela iz kojih ozarena lica oslikavaju životne priče i ispunjenost njihovih snova.
Glas muezina sa munare Baščaršijske džamije pomiješa se sa dušama njihovim i čini mi se da čujem zov prošlosti i sudbine njihove, i one ispričane i one neispričane: “Tu smo? Zar nas ne vidiš, draga sejo, u odajama mirisnim? Zar ne osjetiš ljepote ove, naše vječne? A, ti samo hodiš, sejo? Zar svi nijemi kraj nas prolazite?“, prenuh se i produži lagahnim koracima dalje…

Vrijeme je stalo… Samo su kazaljke na sahatu žurile u zadanom smijeru. Al’, svejedno! Svijet oko mene je nestajao u mome obzorju svijesti… Ostala sam samo ja i bijelina oko mene, praćeni oblačnim nebom koje je spremalo kišne kapi da umije nišane bijele. Podignuh dlanove moje, spremne za Fatihu, i pogledah ka nebu sivom i dalekom, među oblacima tražeći put da osjetim njihove želje, njihove poruke, njihove boli. Sve je zanijemilo… Samo njihova blizina se stapala sa mnom i postali smo jedno… Kao kroz maglu izviru mi sudbine: Nevzudin Džinović i njegovih 20 godina, Enver Bukva, Lačević Šerif, Aziz Dedić, Edin Subašić, Bajrović Alija, Helać Rasim, Salčin Ramiz, Miljan Marković, Zajko Sakib… I dalje gledam njihove sudbine, njihove godine, njihove priče i naše boli. Tolika mladost se skupila na jednom mjestu, a nijema tišina kruži između kabura…

nastaviće se

Autor:  Ramzija Kanurić-Oraščanin

http://ibalkan.net/

Šta vi kažete na ovo?

iBalkan.net