Recent Posts

ROĐEN U NEVAKAT

Sve u svoj vakat, i sve bide i prođe zajedno sa nama ko što je bivalo i prolazilo od vajkad, i ko što će bivat i prolazit vazdan, sve do sudnjeg dana kad će te pitat kako si ti utrošio ovu svoju kap u denjizu vremena koja ti je data na dar.
Jedino što moreš u nas sa sigurnoću rijet je, u koji god se vakat rodiš, rodio si se u nevakat, pa ti vidi.

ROĐEN U NEVAKAT

Počesto me znaju upitat, kad je bilo najbolje, dedo Uzeire, biva u kojem vaktu?
Sad je najbolje, nikad nije bilo vako potaman ko sad, i nikad nije bilo boljeg vremena za imat sve, a nejmat ništa. Ovaj Dunjaluk vam je deverli, i nikad neće i nemere bit svima dobro, jer nečije dobro je uvijek nekome zlo.
Nekad mi zafali ono vrijeme kad je drugi brino za me, ko što mi zafali onaj vakat kad sam samo za se brino, il onaj kad sam ja brino o drugima. Sve u svoj vakat, i sve bide i prođe zajedno sa nama ko što je bivalo i prolazilo od vajkad, i ko što će bivat i prolazit vazdan, sve do sudnjeg dana kad će te pitat kako si ti utrošio ovu svoju kap u denjizu vremena koja ti je data na dar.
Jedino što moreš u nas sa sigurnoću rijet je, u koji god se vakat rodiš, rodio si se u nevakat, pa ti vidi.

Iz knjige-Hadžibegove treće (U pripremi)

Piše: Uzeir Hadžibeg 

 

http://ibalkan.net/

Šta vi kažete na ovo?

iBalkan.net