Recent Posts

Šta je nama, Međunarodni praznik rada, Prvi maj

Šta je nama, Međunarodni praznik rada, Prvi maj

Sarajevo– objavljeno u kategoriji “Vijesti- Globus” 01. 05- 07: 01. Šta je nama, Međunarodni praznik rada, Prvi maj… Međunarodni praznik rada, Prvi maj, obelježava se danas širom svijeta u znak sjećanja na dan kada je 1886. godine oko 40.000 radnika u Čikagu, tražeći bolje uslove života, stupilo u štrajk i obustavilo rad…

Širom svijeta danas se obilježava Prvi maj- Međunarodni praznik rada. Prema posljednjim podacima u Bosni i Hercegovini preko 540.000 građana nema posao…

U dane praznika neće raditi entitetski organi, organi jedinica lokalne samouprave, preduzeća, ustanove i druge organizacije i osobe koje profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti u entitetima Federacija BiH i Republika Srpska, kao ni u Distriktu Brčko.

Prvi maj, Međunarodni praznik rada, predstavlja dan solidarnosti radnih ljudi cijelog svijeta. Slavi se od 1890. godine nakon odluke donesene na 1. Kongresu II Internacionale u Parizu, jula 1889. godine. Povod toj odluci bio je krvlju ugušen štrajk 40 hiljada čikaških radnika, 1. maja 1886. godine.

Oni su tražili 8 sati rada, 8 sati odmora i 8 sati za kulturno uzdizanje. Kongres je odlučio da svake godine 1. maja radnička klasa manifestira demonstracijama svoju solidarnost u borbi za osmosatni radni dan. Već 1890. i narednih godina 1. maj se proslavljao masovnih mitinzima i demonstracijama proleterijata, kao i sukobima s policijom.

U Francuskoj, na primjer, samo u Parizu je učestvovalo više od 100 hiljada radnika. U našoj zemlji prve demonstracije održane su 1906. godine. Nakon II Svjetskog rata 1. maj počeo se slaviti u znaku borbe za očuvanje svjetskog mira… Ishod je bio da su sedmorica sindikalnih aktivista osuđeni

na smrt…

Drugi kongres Radničke internacionale je odlučio da se od 1890. godine 1. maja širom svijeta održavaju masovne manifestacije, demonstracije i štrajkovi, kao jedan od vidova klasne borbe, što je do kraja 19. i početkom 20. stoljećaa dobilo masovne razmjere.

Praznik rada je tokom dugog posleratnog perioda, najmasovnije obelježavan u socijalstičkim zemljama, kada su održavane parade i slične manifestacije…

Poslednjih godina, prvomajski protesti ponovo dobijaju vidove protestnih okupljanja nezadovoljnih radnika, čiji položaj, zbog ekonomske krize, postaje sve teži…

http://iBalkan.net

Šta vi kažete na ovo?

iBalkan.net