Recent Posts

Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine neradni dan u Federaciji BiH

Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine neradni dan u Federaciji BiH

Sarajevo– objavljeno u kategoriji “Vijesti- Region- Magazin” 28. 02. 2017. 10: 52 Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine je neradni dan “u Federaciji BiH.  Dan nezavisnosti/neovisnosti i Bosne i Hercegovine – 1. mart/ožujak obilježava se jedan dan i to na dan samog praznika.

U srijedu se obilježava Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. S tim u vezi, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike obavještava da je srijeda, 1. marta 2017. godine, neradni dan.

S tim u vezi, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike obavještava da je srijeda, 1. marta/ožujka 2017. godine, neradni dan.

Federalno ministarstvo za rad i socijalnu politiku, povodom 1. marta – Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, obavijestilo je da, u skladu sa Zakonom o proglašenju 1. marta Danom nezavisnosti Bosne i Hercegovine (“Službeni list RBiH”, broj: 9/95), državni organi, poduzeća i druge pravne osobe ne rade na Dan nezavisnosti.

Zakonom o praznicima (“Službeni list R BiH”, broj 2/92 i 13/94) koji je preuzet i koji se u skladu sa Ustavom Federacije BiH primjenjuje kao federalni zakon, određeno je da su međunarodni praznici koji se slave u Federaciji Bosni i Hercegovini Nova Godina, Prvi svibanj / maj i Dan pobjede nad fašizmom.

Prema Zakonu Nova godina se slavi 1. i 2. siječanj / januar

Prvi svibanj / maj – Praznik rada se slavi 1. i 2. svibanj / maj.

Ako jedan od dana u koje se slavi Nova Godina i Prvi maj padaju u nedjelju, praznikom se smatra prvi naredni dan poslije ta dva dana.

Deveti svibanj / maj – Dan pobjede nad fašizmom se proslavlja radno.

Zakonom o proglašenju 1. ožujka / marta Danom nezavisnosti Bosne i Hercegovine (“Službeni list R BiH”, broj 9/95), određeno je da je 1. ožujak /mart Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine praznik i na taj dan državni organi, poduzeća i druga pravna lica ne rade.

Zakonom o proglašenju 25. studenog / novembra Danom državnosti Bosne i Hercegovine (“Službeni list R BiH”, broj 9/95), određeno je da je 25. studeni / novembar Dan državnosti Bosne i Hercegovine i da na taj dan državni organi, poduzeća i druga pravna lica ne rade.

U smislu gore iznesenog, Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine – 1. ožujak / mart i dan državnosti Bosne i Hercegovine – 25. studeni / naovembar, se slave samo jedan dan i to na dan samog praznika.

http://iBalkan.net

Šta vi kažete na ovo?

iBalkan.net