Recent Posts

Otvoren legat profesora Kačapora – neprolazno dobro na raspolaganju generacijama

Otvoren legat profesora Kačapora – neprolazno dobro na raspolaganju generacijama

Novi Pazar: Korisnici Narodne biblioteke „Dositej Obradović“ , studenti i svi koje zanima pedagogija moći će da koriste knjige i objavljene radove iz ove oblas!, autora profesora doktora Saita Kačapora.

Profesor Kačapor, čiji višedecenijski pedagoški i naučni rad uvažavaju i poznavaoci materije van naše zemlje odlučio je da u biblioteci , pred brojnim poštovacima, kolegama, studen!ma i članovima porodice,otvori legat sačinjen od više sto!na naslova. Prema njegovim rečima, u biblioteci „Dositej Obradović“, osećao se oduvek kao u najdivnijem domu, gde uprkos skromnim uslovima vladaju mir, red u radu i uvažavanje svakog pojedinca.

Legat prof.dr Saita Kačapora najznačajniji je ovakav tip ustupanja stvaralaštva na našim prostorima do sada, što zbog nepoznavanja suštine legata, što zbog nespremnos! stvaralaca (naučnih radnika, umetnika i sl.) da trag koji su ostavili u profesiji, ili bar deo toga, objedinjeno ustupe na trajno korišćenje zajednici.

Legat , o kome se tako malo zna, a koji domaći pravni sistem poznaje i priznaje, nije ništa drugo nego darivanje, u cilju trajnog korišćenja, adekvatnog čuvanja i prezentovanja dobra koji je neki pojedinac ili grupa ljudi kroz svoj rad stvorio, kako bi unapredio ili oplemenio određenu oblast.

Nadajući se da će njegov gest pratiti i neki drugi, da će nove generacije shvatiti da dobru knjigu nije važno samo napisati i publikovati, već da se o njenoj dostupnosti treba postarati, profesor dr Sait Kačapor naglasio je u svom obraćanju da je „privatna biblioteka vaša dok trajete“ a da legat , kao opšte dobro, kvalitetan rad čini neprolaznim.

Profesor o kome su kolege ovim povodom govorile s poštovanjem ali i neskrivenih emocija, ostavio je neizbrisiv trag u pedagoško naučnoj oblas!.

Profesor dr Sait Kačapor jedan je od začetnika ideje o osnivanju univerziteta u Novom Pazaru, čovek za koga slobodno možemo reći da je realizujućitu ideju i radeći sa hiljadama studenata , na ovim prostorim ali i šire, ostavio neizbrisiv trag.

Odeljenje za informisanje grada Novog Pazara-Jasmina Kruševljanin Bondžuković i  Senad Senko Župljanin

http://ibalkan.net/

Šta vi kažete na ovo?

iBalkan.net