Recent Posts

FIPA investitorima nudi 400 projekata

FIPA investitorima nudi 400 projekata…

Istanbul– objavljeno u kategoriji “Vijesti- Ekonomija” 09. 02. 2017. 15: 32 FIPA nudi stranim investitorima 400 investicionih projekata. Organiziran poslovni prijem za ekonomske predstavnike akreditiranih ambasada u BiH…

Agencija za unapređenje stranih investicija BiH (FIPA) organizirala je danas u Sarajevu poslovni prijem s ekonomskim predstavnicima akreditiranih ambasada u BiH kako bi doprinijela poboljšanju suradnje na polju privlačenja stranih ulaganja i dodatne afirmacije bh. mogućnosti za ulaganja u inostranoj poslovnoj zajednici kojoj se na prostoru Bosne i Hercegovine trenutno nudi 400 projekata i 250 investicionih lokacija.

Kako je navedeno u saopćenju agencije, od svog osnivanja pa do danas, FIPA uspješno surađuje sa stranim ambasadama, i ta se suradnja ogleda kroz organiziranje sastanaka kako bi se razmijenile informacije o privrednim mogućnostima BiH, kako bi se organizirale privredne posjete delegacija, preko upućivanja investitora prema FIPA-i, pa do pružanja finansijske podrške u realizaciji određenih projekata sa ciljem dodatne afirmacije mogućnosti privrede BiH.

Ove aktivnosti podstiču uvezivanje zemalja, privrednika i relevantnih institucija, što u konačnici daje određeni napredak.

“FIPA je opredjeljena da nastavi suradnju kroz razgovore i partnerstva na novim projektima koji će doprinijeti povećanju broja zaposlenih u zemlji. Također, FIPA stoji na raspolaganju i spremna je pomoći svim ambasadama u komunikaciji između investitora iz njihovih zemalja i nadležnih institucija u BiH u smislu pružanja informacija o mogućnostima ulaganja, trenutno raspoloživim projektima do otklanjanja administrativnih prepreka stranim investitorima u našoj zemlji”, navedeno je u saopćenju.

FIPA trenutno nudi stranim investitorima 400 investicionih projekata, oko 250 investicionih lokacija i posjeduje bazu kontakata od 6700 potencijalnih investitora koje redovno informira o projektima i poziva da ulažu u BiH.

Kada je u pitanju strano investiranje u BiH, kako je naveo, puno je odgovornih i zaduženih u zemlji za realizaciju takvih projekata, počevši od resornih ministarstava, lokalnih zajednica, pa čak i firmi koje imaju saradnju sa stranim investitorima.

 http://iBalkan.net

Šta vi kažete na ovo?

iBalkan.net