Recent Posts

Firma”Hadžinumanović”zahvaljujući programu “Pokreni se za posao” dobila novu mašinu

Firma”Hadžinumanović”zahvaljujući programu “Pokreni se za posao” dobila novu mašinu

Program “POKRENI SE ZA POSAO” realizuje nеvlаdinа оrgаnizаciја ЕNЕCА, a značaj i dobri rezultati konkursa u proteklih sedam godina u Novom Pazaru, obezbedili su podršku i velikog broja partnera. Tako će i tokom ovog ciklusa Nacionalna služba za zapošljavanje, preko svoje mreže filijala i kancelarija, informisati nezaposlena lica i pomoći im oko prijavljivanja za program POKRENI SE ZA POSAO.

Krоz prоgrаm POKRENI SE ZA POSAO ove godine će novih 100 preduzetnika dоbiti bеspоvratnа srеdstvа zа kupоvinu оprеmе nеоphоdnе zа pоkrеtаnjе ili unаprеđеnjе sоpstvеnоg biznisа. Оsim tоgа kоrisnicimа ćе kao i do sada nа rаspоlаgаnju biti veliki broj obuka, kao i sаvеtоdаvnа pоmоć еkоnоmskih stručnjаkа, kојi ćе ih uputiti u оsnоvе mаlоg prеduzеtništvа.

“Program pokreni se za posao”  realizuje niška nevladina organizacija ENEKA na nacionalnom nivou i predstavljena je u Novom Pazaru . Info dan je organizovalo odeljenje za lokalni i ekonomski razvoj gradske uprave Novog Pazara koja će kandidatima koji su zainteresovani za ovaj program pružati stručnu i tehničku pomoć. Ovaj program pomaže ljudima sa dobrim poslovnim idejama, idejama da pokrenu ili unaprede sopstveni biznis. U pitanju su bespovratna sredstva za kupovinu opreme potrebne za pokretanje malih i  porodičnih preduzeća. ovaj program je privukao pažnju značajnom broju Pazaraca.

Jedna od porodičnih firmi iz Novog Pazara koja je učestvovala u ovom programu je i  firma”HADŽINUMANOVIĆ “, STOLARSKA RADIONICA iz Novog Pazara. “Hadžinumanović” firma je dobila savremenu mašinu koja je kompjuterizovana i ima velike mogućnosti za unapređenje proizvodnje. Vrednost mašine je oko 12.000 eura. “HADŽINUMANOVIĆ ” je inače porodična firma sa tradicijom dugom preko 50 godina.

U vezi sa programom i dobijenom donacijom razgovarali smo sa vlasnikom firme Edinom Hadžinumanovićem koji nam je rekao sledeće:” Presrećni smo što smo uspeli da dobijemo ovu donaciju i mašinu koja nam je mnogostruko unapredila rad u našoj radionici. Nakon apliciranja za donaciju jedini uslov je bio da smo i mi kao firma več ranije bili donatori. Naravno mi smo već ranije donirali Osnovnoj Školi Vuk Karadžić jedan deo stolarije i samim tim smo ispunili osnovni uslov za dobijanje donacije.

Ova mašina za našu firmu i proizvodnju znači jako puno. Prvo zbog unapređenja proizvodnje a omogućava nam da i budemo konkurentni na našem tržištu . Uz novi stroj u našoj radionici, trenutno, samo mi nudimo ovakav program na tržištu u Novom Pazaru. Kapacitet mašine je izvrstan. Primera radi ću navesti: za formatiranje jednih vrati ranije nam je trebalo minimum pola sata a uz pomoć ove mašine treba nam samo 9 minuta. Osim toga imamo mnogo veći izbor obrazaca ošare za vrata.

Opet ću vam reći kroz primjer- ranije za izradu kompletnih vrati sa šarama trebalo nam je najmanje dva dana.Danas za izradu istih potrebno nam je  jedan sat i 40 minuta. Nastavićemo sa našim dononiranjem gde to bude potrebno ali i apliciraćemo   za donacije iz  programa “POKRENI SE ZA POSAO2 sa nadom da možemo dobiti opet neku ovako modernu i savremenu mašinu koja će nam još više  unaprediti rad i kvalitet.”rekao nam je na kraju Edin Hadžinumanović.

Za portal ibalkan.net iz Novog Pazara- Tekst i Foto Senad Senko Župljanin

http://ibalkan.net/

One Comment

  1. suvad sulja osmanovic

    Bravo Edo! MASINA JE DOSLA U PRAVE RUKE, NEKA JE SA SRECOM!
    Suvad Osmanovic Bar, Crna Gora.

Šta vi kažete na ovo?

iBalkan.net
%d bloggers like this: