Recent Posts

PREMINUO AKADEMIK DUBRAVKO LOVRENOVIĆ

PREMINUO AKADEMIK DUBRAVKO LOVRENOVIĆ

Lovrenović je bio član Akademija nauka i umjetnosti BiH, te Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika BiH i Komisije za saradnju sa UNESCO-om.

Istaknuti bosanskohercegovački istoričar Dubravko Lovrenović preminuo je u 61. godini u Sarajevu.

Dubravko Lovrenović, bh. medievalista, rođen je 30. augusta 1956. godine u Jajcu. Na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu diplomirao je 1979. godine. Na istom je fakultetu odbranio doktorat “Ugarska i Bosna (1387-1463)” 1999. godine. Na istom je Odsjeku prošao sva univerzitetska zvanja. Bio je redovni profesor na oblasti Historija srednjeg vijeka.

Lovrenović je bio zaposlen na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, gdje je bio redovni profesor istorije srednjeg vijeka.

Bio je član Akademija nauka i umjetnosti BiH, te Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika BiH i Komisije za saradnju sa UNESCO-om.

Zimski semestar 2001/2002. godine proveo je kao gostujući profesor na američkom univerzitetu Yale. Godine 2005. boravio je i kao stipendist na Centralno-evropskom univerzitetu u Budimpešti. Bio je predsjednik Odsjeka za historiju i prodekan za nastavu Filozofskog fakulteta u Sarajevu.

Objavio je veći broj knjiga i radova o srednjem vijeku u domaćim i stranim stručnim časopisima, kao i više desetina tekstova publicističkog tipa. Sudjelovao je na većem broju naučnih skupova. Urednik je brojnih izdanja knjiga, organizator naučnih skupova, voditelj i učesnik u radu u više naučnih projekata, recenzent brojnih izdanja, promotor brojnih publikacija i član više redakcija.

Bio je član ANU BiH, sekretar Odbora za historijske nauke pri Akademiji, te u sastavu Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine i Komisije za saradnju sa UNESCO-m. Od 2012. bio je član Društva za proučavanje srednjovjekovne bosanske historije.

Lovrenović je također bio i član većeg broja udruženja i organizator pomaganja ugroženom stanovništvu na području BiH.

U periodu od 2001. do 2003. godine bio je zamjenik ministra obrazovanja, kulture i sporta u Vladi Federacije BiH, a od 2010. do 2012. bio je ministar kulture i sporta u Vladi Kantona Sarajevo.

Posebni fokus njegovog profesionalnog angažmana bio je na srednjovjekovnoj bosanskoj i evropskoj historiji, s posebnim osvrtom na regiju centralno-istočne Evrope, Ugarsko-bosanskim odnosima u srednjem vijeku, recepciji i tumačenju bosanskog srednjovjekovlja u novom vijeku i savremenom dobu, historijskim mitovima i njihovoj upotrebi te materijalnoj kulturi (stećci prije svega).

Datum i mjesto održavanja njegove sahrane biće naknadno poznati.

http://ibalkan.net/

 

Šta vi kažete na ovo?

iBalkan.net