Recent Posts

Danas se obilježava Dan ljudskih prava

Danas se obilježava Dan ljudskih prava

Ovogodišnji Dan ljudskih prava poziva sve da se bore za nečija prava. Nepoštivanje temeljnih ljudskih prava je i dalje široko rasprostranjena pojava u svim dijelovima svijeta. Moramo ujediniti našu zajedničku ljudskost. Gdje god da se nalazimo, možemo napraviti razliku. Na ulici, u školi, na poslu, u javnom prevozu, u glasačkoj kabini, na društvenim mrežama.

Sada je pravo vrijeme za to. Istupite i borite se za prava izbjeglica ili imigranata, osoba sa invaliditetom, LGBT osoba, žena, djece, autohtonih naroda, manjina, ili ostalih čija su prava diskriminirana ili ugrožena.

“Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Ona su obdarena razumom i sviješću i treba jedni prema drugima da postupaju u duhu bratstva, prvi je član Opšte deklaracije Ujedinjenih nacija o pravima čovjeka.

Međunarodni dan ljudskih prava obilježava se na dan kada je potpisana Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima 1948. i po prvi put u istoriji čovječanstva priznato pravo svih ljudi na “život, slobodu i sigurnost… bez ikakvih razlika”. Međunarodni dan ljudskih prava obilježava se 10. decembra.

Ovim dokumentom se štite građanske, političke, ekonomske, socijalne i kulturne slobode i prava čovjeka – od prava na život i slobodu do prava na dostojanstvo, privatnost, socijalnu sigurnost i udruživanje. Usvajanje Deklaracije predstavljalo je krupan napredak u tom trenutku, a tom prilikom ostale su uzdržane zemlje sovjetskog bloka, Saudijska Arabija i Južnoafrička republika.

Donošenje Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima je ključni datum u modernoj istoriji. Nacije svijeta su se okupile da pokušaju jednom zauvijek zakopati posljedice genocida koji se pokrenuo tokom Drugog svjetskog rata. Donošenje Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima je jedno od prvih značajnih dostignuća Ujedinjenih naroda i obezbjedilo je osnovnu filozofiju za mnoge pravno obavezujuće međunarodne dokumente koji su usljedili.

Rezolucija 217A (III) usvojena od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija proglašava “Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima zajedničkim standardom dostignuća za sve ljude i nacije, sa težnjom da svaki dio društva, imajući stalno na umu ovu Deklaraciju promoviše poštovanje za ova prava i slobode putem obrazovanja”.

U okviru Savjeta Evrope, 1950. godine donesena je Konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda koja, pored osnovnih prava, ustanovljava i mehanizme zaštite i nadzora nad njihovim ostvarivanjem. UN su 1966. godine donijele dva sporazuma, kojima su razrađene slobode i prava proklamovana Deklaracijom o ljudskim pravima, a dokumente je prihvatilo 130 zemalja.

U narednoj godini EU će provoditi mjere praćenja nove globalne strategije EU za vanjsku i sigurnosnu politiku koja je pokrenuta u junu 2016. i u kojoj se obvezala poticati poštovanje ljudskih prava unutar i izvan EU.

http://ibalkan.net/

 

Šta vi kažete na ovo?

iBalkan.net