Recent Posts

BOSNA-SANCAK DERNEĞİNİN KAMUOYUNA DUYURUSU

BOSNA-SANCAK DERNEĞİNİN KAMUOYUNA DUYURUSU

KAMUOYUNA DUYURULUR!

 20140623_745438

Sırbistan parlamentosu milletvekili ve BDZ partisi başkanı Muamer Zukorlic’in 7/11/2016 tarihinde Pink Tv Pravac programında yaptığı konuşmada Türk Devleti, idarecileri, kurumları ve sivil toplum kuruluşları aleyhinde söylediği haddini aşan ve doğrularla asla bağdaşmayan beyanatları üzerine bu olumsuz sözlere bir kaç cümle ile cevap verme gereği hasıl olmuştur.

 Biz; Bosna-Sancak kökenli insanların kurmuş olduğu bir dernek olarak kurulduğumuz 1989 yılından beri geldiğimiz coğrafyada yaşamını idame ettiren soydaşlarımıza ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurum ve yetkililerinden taleplerde bulunarak, bu taleplerin gerçekleşmesini sağlamak için hiçbir gayretten kaçınmadık.
 Bu çabalarımız ve katkılarımız bundan sonra da devam edecektir.

   15134368_1099889260125493_1756893095_n Minnet, takdir ve şükranla ifade etmek isteriz ki Devletimiz, ülkemizde kurulmuş bir çok Dernek, Vakıf ve kişiler özellikle Balkanlara ve diğer coğrafyalara, savaş,  doğal afet gibi nedenlerle bir çok yardımda bulunmuştur. Doğaldır ki bu katkı ve yardımlardan o ülkelerde yaşayan her etnik kökenden ve dinden istifade etmiştir. Sırbistan’da da bu böyledir. Okul, sağlık tesisi ve dini tesislere ve belediyelere yapılan katkılardan oralarda yaşayan vatandaşlar istifade etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti milli gelirine oranla yapılan dış yardımlarda dünya ikincisidir. Bunları samimiyetle yapan bir ülkenin idarecilerine ve kurumlarına gerçekle bağdaşmayan ifadeler kullanmak olsa olsa paranoyak ve megaloman bir kişinin söylemleri olabilir.

Balkanlarda yaşayan başta Müslümanlar olmak üzere diğer din mensuplarının Türkiye’ye karşı son derece samimi bir şekilde minnettar ve müteşekkir oldukları herkesin malumudur. Ve bu duygularını her fırsatta ifade etmektedirler.
Türkiyenin karşılaştığı her olumsuzluğun aşılması için de dini tesislerde ve her ortamda dualar edildiği bilinen bir gerçektir. Bu sapkın söylemlerle Türkiye Cumhuriyetinin idarecilerinin, kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarını ve iyi niyetli davranışlarını kesintiye uğratacak hareketlerde bulunmak sağlıklı bir yaklaşım değildir. Sancak’ta yaşayan halkın görüşlerini ve hislerini bu açıklamalar asla yansıtmamaktadır.
bosna
Gerek Türkiye’nin kurumlarını, gerek Türkiye’de yaşayan Boşnak kökenli insanların yanında Türkiye’de kurulu, oradaki kardeşlerine yardım yapan dernek ve vakıfların hizmetlerine ve katkılarına teşekkür etmek yerine haddini aşan ifadelerle küçümseyen ve paranoyak söylemlerde bulunan bu şahıs kendini haddini aşan açıklamalarda bulunmaktadır.
Buradan Sancak’taki Boşnak kardeşlerimize sesleniyoruz ve diyoruz ki:  bu şahsın sarf etmiş olduğu olumsuz açıklamalara itibar edilmemelidir. Türk Devleti ve STK’ları Sancakta yaşayan halkın yanında olmaya devam edecektir. Kamuoyuna saygılarımızla sunulur.
 BOSNA SANCAK KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ YÖNETİM KURULU
15086397_10210115531672206_792540963_n-1

Šta vi kažete na ovo?

iBalkan.net