Recent Posts

SPISAK „NEZAMJENLJIVIH“TURCIZAMA

SPISAK „NEZAMJENLJIVIH“TURCIZAMA. Nazivi za jela:halva, pita, baklava, bamja, burek, čimbur, somun, čurek, bungur; Nazivi za pića:boza, salep, kafa, šerbe; Nazivi za voće: senabija, zerdelija, dud, jeribasma; Nazivi za odjeću i obuću: ćurak, libada, jelek, čakšire, šalvare, dimije, fes, fermen, firale, nanule, mestve, ćifte… Nazivi za suđe i pokućstvo: ibrik, đugum, džezva, tepsija, tendžera, sinija, haranija, minder, šiljte, sedžada, postećija, peškun. Nazivi za muzičke instrumente: def, butrija, saz, tambura, šargija, zurna…Bakar, boja, bubreg, burmut, čarapa, čekić, čelik, česma, čizma…

turcizmi

SPISAK „NEZAMJENLJIVIH“TURCIZAMA

Bakar, boja, bubreg, burmut, čarapa, čekić, čelik, česma, čizma, ćela, đara, duhan, džep, đon, jatak, jorgovan, kalup, katran, kula, kuluk, kundak, kutija, lala, leš, limun, majmun, pamuk, papuče, rakija, sapun, sat, šećer, tambura, top, tulipan, zanat.

Nazivi za jela:halva, pita, baklava, bamja, burek, čimbur, somun, čurek, bungur;

Nazivi za pića:boza, salep, kafa, šerbe;

Nazivi za voće: senabija, zerdelija, dud, jeribasma;

Nazivi za odjeću i obuću: ćurak, libada, jelek, čakšire, šalvare, dimije, fes, fermen, firale, nanule, mestve, ćifte…

Nazivi za suđe i pokućstvo: ibrik, đugum, džezva, tepsija, tendžera, sinija, haranija, minder, šiljte, sedžada, postećija, peškun.

Nazivi za muzičke instrumente: def, butrija, saz, tambura, šargija, zurna…

Turcizmi sa fonemom H: Halija, hamajlija, hamal, haman, hambar, haramzada, Hasan, hasura, hatula, hav, haša, hašarijast, hašluk, hajat, valah, divanhana, duhan, duhaniti, duhankesa, hegbe,hegbeta, hele, hem, harir, zahira, zaištahiti, zahmet, hizmet, hizmećar, hizmećarka, hila, hilal, hisa-hise, ištah, ištahli, jalah, jahnija, kahvedžija, kahar, mahmuran, mahmurluk, mahana, mahasera, muhlija, muhur, nićah, horoz, hošaf, pehlivan, rz, hrz, hrsuzluk, sabah, sabahile, sarahor, sahadžija, seir, serhat, sehir, seiriti, tarhana, ubehutiti, huzur, umeti, Muhamed, muhasera, hurda, hurma, hurmašica, Husein, ćahija, ćerhana, Čebhana.

Turcizmi sa fonemom F:

Fenjer, feredža, ferman, efendija, zijafet, zift, fermen, fesligen, fildžan, firale, fišek, fišeklije, fišekluk, fajda, fajdisanje, fajdisati, falage-falake, fes, fildiš, filiman, fitilj, fala, furuna, furundžija, fučija

Turcizmi sa fonemom J:

Eglen, eglenisati, eglendže, ezan, ekmekčija, ekmekčinica, emin…

muzej-ras-novi-pazar-b92

Izvor:dr.Asim Peco:Radovi o turcizmima

Šta vi kažete na ovo?

iBalkan.net