Recent Posts

Press konferencija o bespravnoj gradnji na trgu

Press konferencija o bespravnoj gradnji na trgu

14466316_10209631070000967_1267196786_o

Radovi na dogradnji objekta na Gradskom trgu, u centru Novog Pazara su protivzakoniti i to kaže zakon, istakli su na konferenciji za novinare povodom bespravne gradnje glavni gradski urbanista Elvir Hamidović i načelnik Odeljenja za inspekcijske poslove Mensur Bulić.

„Nije reč o ataku na instituciju , kako to određeni politički i medijski krugovi žele predstaviti već o iznošenju činjenice da izvođać radova ne postupa po zakonu “, rekao je Hamidović, podsećajući da su izgradnjom trga 2008. godine građani Novog Pazara dobili jednu od lepših javnih površina u Srbiji.“

Sporni objekat ne gradi se u skladu sa planskom dokumentacijom i procedurama kojima podležu svi investitori bez izuzetka. Tokom javnog uvida u pomenuti plan nije bilo nikakvih sugestija za izmenu istog.

14456799_10209631069960966_195124033_o

„Islamska zajednica je moja islamska zajednica ali je to ne amnestira obaveze da ispoštuje zakon, jer divlju gradnju niko od nas nema pravo tolerisati“, kazao je Hamidović, istakavši da spporni objekat narušava sliku čitavog grada i zakljanja nekoliko kulturno istorijskih spomenika u užem centru grada.

Gradska inspekcijska služba učinila je sve što je u njenoj moći da se divljoj gradnji suprotstavi, uprkos tome što se u javnosti čuje priča o nepostupanju u skladu sa nadležnošću.

14446355_10209631069880964_1689740158_o-1

„Bespravna gradnja podleže različitim postupcima: krivičnim , upravnim i izvršnim. U ovom slučaju doneti su svi potrebni akti, poput rešenja o uklanjanju objekta, rešenja o zatvaranju gradilišta, zaključci o izvršenju rešenja i podnete su krivične prijave. Sve te radnje su okončane i niko nema pravo da ovim povodom proziva nadležne gradske službe“, rekao je na konferenciji načelnik inspekcijske službe grada Novog Pazara , Mensur Bulić, odgovorivši potvrdno na pitanje novinara da li je izostala asistencija policije.

„Izostala je reakcija odnosno postupanje organa reda po zakonu, iako je bespravna izgradnja, odnosno uzurpacija javnih površina jedan od prioriteta kada treba delovati”.

 Odeljenje za informisanje grada Novog Pazara-Jasmina Kruševljanin Bondžuković i  Senko Župljanin 

14455758_10209631072521030_486065503_o

14467162_10209631072561031_715771814_o

14456761_10209631072481029_1245728178_o

http://ibalkan.net/

Šta vi kažete na ovo?

iBalkan.net