Recent Posts

MOJ DILBERE

 

moj

MOJ DILBERE

Kol’ko li si zora ranih
pod pendžerom mojim ček’o,
ono što ti reći kanih –
babo me je, udat’ rek’o?

Dojah’o bi noću kasno
na vranacu svom, atu bijelu,
ašikujuć’ sa mnom strasno
dok je babo na posijelu.

A sad’ pišem svoje jade
o Ibri iz drugog sela,
za kojeg me babo dade
kog’ ja nikad, ne bih htjela.

Zalud suze, zalud plakat
i proklinjat s’ majkom njega,
jer voljaše blago više
i od mene, i od svega.
(bješe tada, takav vakat)

A Ibraga udov bješe
na korici s pet evlada,
što umješe da me tješe
jer bijadoh tada, mlada.

Mog’o mi je otac biti
po zemanu što imade,
zalud bješe suze liti
bez pristanka on me dade.

Eto kako ja potroših
godinice svog’ života,
djecu sa njim već izrodih
ako nije reć’ sramota.

Osta sad mi mezar tvoj
k’o i ljubav da me tješi,
al’ oprostit’ babi neću
što nad nama, beli zgriješi.

Zasuće me zemljin prah
prežalit’ te nikad neću,
od bola me hvata strah
jer ne imah, sa njim sreću.

Uh što pogan vakat bješe
svako od nas to već znade,
samo da se kćerki riješe
kome hoće, babo dade.

(Pjesma iz  nove zbirke)

Autor-Hava Sakić

djeva

 

http://ibalkan.net/

Šta vi kažete na ovo?

iBalkan.net