Recent Posts

Balkanske zemlje i Turska i koliko se dobro poznaju

Balkanske zemlje 1ISTANBUL, SARAJEVO, BEOGRAD, NOVI PAZAR– 24. maj 2016. godine, utorak- 24. 05. 2016- 14: 59h Balkanske zemlje i Turska i koliko se dobro poznaju. Balkanske zemlje ne posjeduju dovoljno informacija kada je u pitanju Turska. Posebno su rijetke studije u vezi Turske kada su u pitanju zemlje zapadnog Balkana. Osim Grčke i djelom Bugarske, balkanske zemlje nisu ni pokazivale veliko interesovanje prema Turskoj, tako da su u jako bliskoj prošlosti tek počele da razmišljaju i uče o ovoj zemlji. Nedostatak informacija i historijske predrasude u vezi Turske uticale su na pogrešne analize prema turskoj vanjskoj politici.

Balkanske zemlje 2I pored pozitivnih historijskih odnosa koje Turska posjeduje sa balkanskim zemljama, balkanski narodi zajedničku historiju ne vide u najboljem svijetlu. Neke nacionalističke strukture na Balkanu sklone su osuđivanjem Osmanlija povodom nekih grešaka i nepogoda koje se danas događaju u njihovim zemljama. Naročito nakon Balkanskih ratova koji su se dogodili u periodu od 1912-1913. godine, u balkanskim zemljama su formirane nove društvene vizije, tako da se narod regije prošlosti sjećao na neobjektivan način. Period Osmanlija je čak i danas u historijskim knjigama prikazan ¨mračnim periodom¨. Parlalelno postojanjem Turske sa svojom dinamičnom vanjskom politikom na Balkanu, u regiji je počelo i oživljavanje predrasuda prema Turcima.

Balkanske zemlje 3U Republici Srpskoj, koja zauzima 49% ukupne bosanskohercegovačke teritorije, zastupljene su najozbiljnije predrasude prema Turskoj, te nedostatak informacija prema ovoj zemlji. Najradikalnije kritike prema Turskoj dolaze upravo iz Republike Srpske. Zvaničnici, političari i intelektualci iz ovog entiteta svaku priliku koriste da Tursku prikažu zemljom koja se tajno sprema da preuzme Balkan. No sigurno je da Turska nije naklonjena nekom takvom ili sličnom postupku, niti da tako nešto nije moguće. No, ova situacija pokazuje da je u Republici Srpskoj u velikoj mjeri zastupljena turkofobija.

Balkanske zemlje 4Praćenje turske vanjske politike i Turske nije prioritetna tema za veliki broj ljudi na Balkanu. Aktivnosti turskih institucija u balkanskim zemljama definišu Tursku u očima ovih ljudi. Ova situacija pokazuje da posao predstavnika  turskih institucija na Balkanu nije ni malo lak, te da svoju dužnost trebaju obavljati skladno osjetljivostima zemalja u kojima se nalaze. Obećanja nekih turskih državljana prilikom posjete regiji takođe u tešku situaciju  stavljaju turske predstavnike na Balkanu. Oni koji šetajući balkanskim zemljama sebe predstavljaju zvaničnicima Turske i ako to nisu, daju obećanja koja nikada ne rezultiraju, tako da se prema Turskoj stvara vizija kao prema zemlji ¨koja ne drži data obećanja¨.

Balkanske zemlje 5Nedostatak informacija je uzajaman problem koga posjeduju Turska i balkanske zemlje. Drugačije rečeno, diskutabilno je i pitanje koliko Turska poznaje balkanske zemlje. Naime, većinsko stanovništvo Turske, Balkana koji je u velikoj mjeri izmjenjen, sjeća se iz perioda Osmanlijskog carstva. Zbog svega toga, putujući prvi put u regiju, uključujući i BiH, uglavnom se susreću sa činjenicama koje nisu očekivali.

Izuzev jednog ili dva izvora, turski mediji ne pokazuju veliko interesovanje prema Balkanu. Sa druge strane, zaboravili smo i kada je poslijednji put neki televizijski kanal uživo prenio diskusije povodom Balkana.

Balkanske zemlje 7Nakon analize baze podataka Visoke obrazovne ustanove Turske (YOK) došlo se do zaključka da je došlo do smanjenja broja magistarskih radova i doktorskih dizertacija u vezi Balkana. U periodu od 2008-2010. godine na turskim univerzitetima došlo je do smanjenja pisanja ovih radova i to za 54%. U tom okviru, polazeći od teze da je naišao period ¨¨zatišja¨ prema Balkanu, može se zaključiti da je interesovanje prema ovoj regiji smanjeno i na akademskom aspektu, te da druge regije predstavljaju veću ¨senzaciju¨.

Turska nema nikakvo drugo očekivanje osim da bude dobar prijatelj svim balkanskim zemljama. No, Turska već duže vrijeme ne uspjeva u potpunosti sebe prezentirati Balkanu, stoga se treba reći da je došlo vrijeme da se razmisli šta bi se sve moglo učiniti povodom ove teme. Nevladine organizacije i univerziteti u Turskoj i u balkanskim zemljama zajedničkim studijama mogu biti predstavnici u inicijativi uzajamnog upoznavanja Turske i Balkana.

Ekskluzivno za portal ibalkan.net  fotografije i ilustracije-  Senad Senko Župljanin

Balkanske zemlje 8

http://ibalkan.net

Šta vi kažete na ovo?

iBalkan.net