Recent Posts

KOLUMNA- kafa sa čuvarem osmanskskih arhiva

KOLUMNA- Subotom kafa na terasi Hotela The Marmara Taksim… 

Pričali smo o situacija u kojoj se nađe jedan ogromni prostor kao što je Balkan ili samo jedan čovjek i kad se osjeti zajednička ljubav prema rodnom kraju i arhivima koje istražuje i  kada se našao u čudu šta je sve našao u tim spisima koji su pod stgrogim haremskim zidinama i zakonima a ostao je zdrav pri pameti i dobar kakav i je sam sve ovo vrijeme a mlad i perfekran intelektualac…

SUBOTOM JE NAM JE DRAŽA SLOBODA PA BILI TO ARHIVSKIH VISINA, NEGO SIGURNO ROPSTVO ILI ONO ŠTO SU LJUDI ZNALI DA TRPE A DA NISU DOTAKLI DNO I VISINE STARIH VAKATA I ZAMANA… 

KOLUMNA 1Subota sredina mjeseca Maja i sve mi dodje kao momenti u životu kada Balkan ili samo jedan čovjek koji je pošten i koji se trudi da takav i ostane a tragajući za strahotama stradanja na našim prostorima i da ni tada nije dozvolio da jedan ogroman prostor zapadne u gotovo bezizlaznu situaciju i ako su one uvijek teške i pune apsurda. Tada čovjek kome je sve ispod časti, da na tako nešto i samo pomisli, biva prinuđen da radi stvari koje ne samo kontraverzne, nego su daleko, daleko ispod časti. U takvim momentima, čovjek jednostavno ne može da bira jer ga nužda tjera da ide protiv sebe i ubjeđenja. Nužda koja zakon mijenja  a sabur u sebi pomogne da se ostane zdrave pameti.

Admir Adrović rodjen u Skoplju 9 novembra 1983. Otac oficir JNA, službovao u Skoplju. Po izbijanju rata i raspadu Jugoslavije preselili se 1992 u Podgoricu. Tamo završio osnovnu i srednju školu. Na Filozofskom fakultetu u Nikšiću na Odsjeku za historiju diplomirao 2009.god. Tema diplomskog rada je bila “Agitprop kultura u beranskom srezu 1945-1952″…

KOLUMNA 22Za temu je izabrao Osmanske pomorske baze na teritoriji današnje CG u XVI v pod mentorstvom uglednog profesora sa Istanbul Univerziteta, prof. dr Idrisa Bostana…

Osim rada na tezi već godinu dana član je projekta Crnogorske akademija nauka i umjetnosti “Crna Gora u osmanskim dokumentima” a i saradnik je na projektu Leksikon Bosnjaka/Muslimana Crne Gore…

Često se pitam  kada je subota i neka KOLUMNA odkud mi pravo suditi drugima a da ja to ne želim. Ja mogu samo vladati sobom , što manje griješiti da nemam razloga za oproštaj moliti. Život je lijep, samo treba otkriti šta je to i ko je taj s čim i s kim čovjek može sretan biti. Iskreno život živjeti znači nikad ne moliti i nikom se nepokoriti. Znam da teško je u svijetu laži iskren biti ali ne treba istinu lažima prekriti i onda druge kriviti jer Bog je milostiv i zna kome treba praštati a kome suditi.

Nakon dvogodišnjeg istrazivanja u Osmanskom arhivu susreo se sa mnoštvom interesantnih dokumenata:

KOLUMNA 33KOLUMNA: O nasilnom pokrštavanju muslimanskog stanovništva na teritoriji Vasojevica 1856 godine. – 60000 dokumenata o Crnoj Gori Oko 4000 dokumenata o Taşliçi.

Na osnovu njih možemo u dužem vremenskom periodu pratiti razvoj grada, upravu, imena ljudi koji su bili na vaznim gradskim funkcijama.

 Veliki vezir (sadrazam) Damat Ferid Pasa, jedan od zadnjih vezira Osmanske imperije za vrijeme Mehmeda VI Vahidedina, porijeklom iz Pljevalja, iz sela Potoci.

Osudjen kao izdajnik od strane Mustafa Kemal Pase, pobjegao iz zemlje, umro u Nici 1923…

Sabur prijatelju jer što više žuriš nigdje nećeš stići. Život treba znati živjeti, previše se ne davati- nikom se ne pokoravati i znati svoj djelić dobra uzeti i to dobro sa dragima podjeliti. U mladosti nekad ne čujemo majčine riječi ali kasnije ih spominjemo jer nam ostaju urezane u sjećanju te riječi majčine koje su od ljubavi satkane, koje nas čuvaju i podsjećaju, opominju i ne daju da s puta skrenemo. Lijepo je ljude sretnima činiti i tu moć dragi Bog nije svakom dodjelio ali nije džaiz svakom sreću nuditi ako sreću nezna s drugima djeliti nego je samo zna za sebe sebično čuvati.

KOLUMNA 2Admir Adrović na kraju našeg razgovora uz kafu na Taksimu istraživao “muhimme deftere iz XVI vijeka” gdje je našao mnoštvo hukuma (naredbi) koji se tiču historije crnogorskih gradova koja nam je poprilično nepoznata iz tog doba…

Takodje proučava kretanje bošnjačkih muhadžira i njihovo naseljavanje u Turskoj, s posebnim osvrtom na nikšicke muhadžire zbog brojnih dokumenata koje je pronašao u Osmanskom arhivu…

Države u kojima danas živimo i da u njima pravde malo ima, gdje je prijatelja sve manje i gdje niko nikom više ne vjeruje… I tu izdaju razumijem i za nju opravdanje tražimo jer više ništa nije kao prije jer život gradimo na laži i koja nas guši i ubija u nama svako dobro kojim smo mogli mnogo i zadovoljavamo se sa tako malo mizernih laži koje niko od nas ne traži ali to je jedino što imamo da damo jer dobro koje nas je krasilo lahko zaboravljamo. Nisam žudeo za zabavom već za znanjem… bi na kraju besjeda i konverzacija sa Admir Adrovićem o čijima će se istraživanjima i te kako znati i nastaviti da se organiziraju i naučni seminari ne samo na nivou Balkana…

KOLUMNA- Subotom kafa na terasi Hotela The Marmara Taksim…

Iz grada Istanbula za portal iBalkan.net Piše: Jusko BOJADŽIĆ 

KOLUMNA 44

http://ibalkan.net

One Comment

  1. Obevasti te me molim vas sa vasim radom i istrazivanjima ako je moguce. Srdacno se zahvaljujem.

Šta vi kažete na ovo?

iBalkan.net
%d bloggers like this: