Recent Posts

Svaka druga žena u BiH bila žrtva nasilja

žena 1SARAJEVO- 15: 04 2016, 12: 06– Danas dostupni podatci u Bosni i Hercegovini ukazuju da je svaka druga žena nakon navršene 15. godine života iskusila neki od oblika nasilja. Imajući u vidu stopu rasprostranjenosti i neophodnost da se radi na sprečavanju nasilja u bosanskohercegovačkom društvu, ured UN Women u Bosni i Herzegovini uz finansijsku podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA) pokreće trogodišnji program pod nazivom “Standardi i angažman za sprječavanje nasilja nad ženama i porodičnog nasilja u Bosni i Hercegovini”.

Nasilje nad ženama i djevojčicama je globalni problem ogromnih razmjera koji predstavlja ozbiljno kršenje ljudskih prava. Utjecaj nasilja varira od neposrednog do dugoročnog, ostavljajući tjelesne i psihičke posljedice za žene i djevojke, uključujući i smrt. Nasilje sprečava žene da u potpunosti učestvuju u društvu, narušava porodice i zajednice i negativno djeluje na cijelo društvo.

žena 2Planirano je da se program fokusira na poboljšanje usluga za osobe koje su preživjele nasilje, kao i na promovisanje poželjnih društvenih stavova i ponašanja među muškarcima, ženama i mladima, u cilju sprečavanja rodno zasnovanog nasilja.

“Zadovoljstvo nam je što imamo priliku raditi na ovom izrazito važnom pitanju za Bosnu i Hercegovinu, pogotovo jer će se naš rad najviše fokusirati na lokalne zajednice i kantone, sa ciljem provedbe Konvencije Vijeća Evrope o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici”, istakla je Anne-Marie Esper Larsen, predstavnica ureda UN Women u BiH tokom obraćanja na konferenciji za medije.

žena 3UN Women će u okviru programa čvrsto sarađivati s institucijama i nevladinim organizacijama koje rade na ostvarivanju prava u oblasti nasilja nad ženama. Agencija za ravnopravnost spolova BiH, koja radi na provedbi Konvencije Vijeća Evrope o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija), blisko će sarađivati sa UN Women u cilju poboljšanja usluga za žrtve nasilja.

“Tek nakon što utvrdimo šta su stvarne potrebe žrtava, možemo da uspostavimo standarde za pristup kvalitetnijim uslugama. Pored toga, važno je više uložiti u ekonomsko osnaživanje žena jer svaka ekonomski osnažena žena je samopouzdana žena, koja ima snage da izađe iz kruga nasilja”, poručila je Samra Filipović – Hadžiabdić, direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH.

žena 6Značajno je istaći da je Švedska, prva država sa feminističkom vanjskom politikom, podržala provedbu programa. Carolina Wennerholm, specijalistkinja za politike o rodnoj ravnopravnosti u Švedskoj agenciji za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA) istakla je da je već poznato na koji način se nasilje na ženama može smanjiti, te dodala: “Ono što je sada potrebno jeste da nasilje okončamo. Ovaj problem je visoko na listi prioriteta globalne agende za razvoj, a za Švedsku je izuzetno značajno što možemo raditi na njegovom rješavanju u Bosni i Hercegovini jer ćemo tako ojačati saradnju naše dvije zemlje”.

žena 7

http://ibalkan.net

Šta vi kažete na ovo?

iBalkan.net