Recent Posts

TIKA ponovo pomaže poplavljene u Novom Pazaru

Tika

TIKA ponovo pomaže poplavljene u Novom Pazaru

Predstavnici Turske razvojne agencije Tika , dodelili su neophodna sredstva za dezifenkciju, dezinsekciju i deratizaciju Zavodu za javno zdravlje u Novom Pazaru.

Tika  3

Tim povodom pomoćnik gradonačelnika Faruk Suljević kazao je: “Na zahtev Zavoda za javno za zdravlje, TIKA je reagovala ekstremno brzo i donirala sredstva za obezbeđivanje higijenskih uslova u poplavljenim objektima.” Donirana sredstva u vrednosti od preko 3.000 evra sastoje se od prskalica i neophodnog materijala za dezifenkciju, dezinsekciju i deratizaciju.

Tika 4

“Veliku zahvalnost dugujemo Turskoj razvojnoj agenciji TIKA. Ovo je već druga donacija koju je grad dobio od početka poplava. Prvog dana nakon nepogode građanima su dodeljene sušilice i muljne pumpe.”, rekao je Suljević. On je izrazio nadu da će lokalna vlast, uz pomoć svih prijatelja koji se javljaju i nude pomoć, u najkraće moguće vreme stvoriti uslove da se građani vrate svojim kućama.

Tika 5

Direktor Zavoda za javno zdravlje, dr Šefadil Spahić kazao je da su preduzete sve predviđene mere za novonastalu situaciju. “Dva primarna zadatka koja su bila pred nama, ispunili smo. Prvi se odnosio na lociranje potencijalnih izvora zaraze, a drugi na monitoring vode namenjene za piće.”.

Tika 6

Kako je zavodu manjkalo sredstava za higijenu, upućen je zahtev kriznom štabu za nabavku neophodne opreme. Krizni štab je prenio zahtev predstavnicim TIKA-e koju su reagovali brzo i u rekordnom roku donirali potrebnu opremu.

Tika 7

U Novom Pazaru, danas su preduzete sve preventivne mere kako bi spremno bio dočekan eventualni novi poplavni talas koji bi mogao da bude uzrokovan daljim pogoršanjem vremenske situacije. Značajno je i učešće građana u aktivnostima obezbeđivanja protivpoplavnih bedema.

Gradski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da poštuju odluke štaba i Vlade Srbije i učine sve kako bi se sprečile veće posledice tokom kritičnog kišnog perioda koji nas očekuje do utorka.

 Tika 9

Ekskluzivno za portal ibalkan.net iz Novog Pazara Foto i Piše: Senko Župljanin

http://ibalkan.net/

Šta vi kažete na ovo?

iBalkan.net