Recent Posts

NASLJEĐE

NASLJEĐE

NASLJEĐE 1

iz sehare moje rahmetli majke:

NASLJEĐE 2-Tefsir al-Tabari-udžbenik ,štampan 1325.hidz.god. -1904.god.(iz mekteba bjelopoljske Harem dzamije)
-Tefsir štampan 1359.hidz.god.-1938.god.(iz mekteba bjelopoljske Harem dzamije)
Knjige su pisane na turskom ((Osmanlıca ili osmanski turski) Moja majka je znala da čita i piše staro osmanlijsko pismo.
-Mesingani Kur’an tas
-Djevojački svileni pojas

Tradicionalni tefsir najstariji je i jedan od najvažnijih pravca u tumačenju Kur’ana.On podrazumjeva tumačenje Kur’ana tradicijom, tj. onim što je preneseno od prvih generacija mulimana: Kur’anom, hadisima, rječima ashaba i donekle tabina. Mufesiri tog smjera nisu se usuđivali donositi vlastite sudove o značenju kur’anskih ajeta, nego su se oslanjali samo na predaje iz spomenutih izvora.
Tefsir, kao nauka koja se bavi izučavanjem Kur’ana časnog s ciljem otkrivanja onih značenja koje Uzvišeni Allah, dž.š., želi saopštiti u Svojoj Knjizi, još od najranijih vremena islamske povijesti pa sve do naših dana, kod muslimana predstavlja jednu od najznačajnijih naučnih disciplina.

NASLJEĐE

Autor -Hajrudin Lule Mekić

NASLJEĐE 3

U Akovu, gdje izgrijava najsjajnije sunce,

gdje su talasi Lima poput kose djevojačke rasuti,

a žubor mu tih ko šapat voljenoj,

gdje bašluci na karanfile mirišu,

tu odakle se bijeli cvjetovi

u treptaju obrovske zore rasipaju

po mrtvoj tišini tuđine,

tu gdje se ruža mjesečarka

u slatki šerbet pretače,

gdje se diče skokaci Donje i Gornje Mahale,

Ćukovca, Pruške i Nikoljca,

jednog majskog jutra 1952.godine,

u Gornjoj bjelopoljskoj mahali,

rođen je Hajrudin Mekic Lule

“Ruža mjesečarka” …Malo pomilovah ružu “mjesečarku”, čije je opale latice, majka svakog maja, redovno sakupljala da ih, u velikoj tegli, sa vodom i limuntozom zakiseli i okrene ka suncu, da bi te ružine latice pustile crvenu boju i ”nadošle” za šurup. Sjećam se da je bi ona u taj šurup, tj slatku đulsiju, nalivala u mali Kur’an tas, u koji je umakala prste da bi, učeći Kura n, lakše okretala stranice. Taj mesingani tas još uvijek čuvam kao uspomenu na majku i uvijek kad ga vidim, učini mi se da šuškaju Kur anski listovi, koje prevrću majčini prsti, šurupom namočeni…

NASLJEĐE 4

 

http://ibalkan.net/

Šta vi kažete na ovo?

iBalkan.net