Recent Posts

Sjenica, danas na minus 30 C

Sjenica 1SJENİCA: Nepisano je pravilo da je Sjenica najhladnije mjesto danas na Balkanu. Takođe u Sjenici u opštini, u “Karajukići Bunarima” rano jutros je bilo trideset stepeni ispod nule.

Kazao nam je Meteorolog Esad Mujdagić da je najniža temperatura koja je izmerena jutros iznosila 25,5 stepeni ispod nule. U Krkići bunarima na Pešteru, dodaje, izmereno je minus 29,6 stepeni, u 11 časova temperatura je temparatura predhodnog dana iznosila 18 stepeni ispod nule.

Po sluzbenim zabiljeskama, “Temperatura se mijeri svakog sata, tačnije pet minuta prijee punog sata”, otkriva nam Esad.

“Ovo je zahtjevan i odgovoran posao, ali mora da se radi. Život ide dalje, i na minusu mora da se radi”, kaže Esad a prenosi regionalni porkal http://ibalkan.net.

Sjenica 2Prisutni smo da “Telefoni u kancelarijama ne prestaju da zvone”.

“Imamo pozive i od štampanih i elektronskih medija, jer je Sjenica najekstremnija tačka u Srbiji. Zovu nas srpski Sibir. Trudimo se da svima izađemo u susret”, dodaje Esad.

Meteorološka stanica u Sjenici biće aktuelna i narednih dana, kaže Esad.

Podjetio nas je na je najniža ikada izmerena temperatura na Pešteru iznosila je 38,3 stepena ispod nule.

Na Pešterskoj visoravni su ekstremno niske temperature uobičajene za ovo doba godine, a u Karajukići Bunarima se dešava da i po dvadeset dana zaredom temperatura bude između minus 20 i minus 35 stepeni.

Sjenica 3Prema meteorološkim analizama, u Sjeničkoj kotlini i na Pešterskoj visoravni zbog nagomilavanja i zadržavanja hladnog vazduha, koji se spušta sa okolnih planina, dolazi do temperaturnih inverzija, tako da se jako rashlađen vazduh zadržava u dnu kotline što uzrokuje niske temperature. U isto vrijeme, na okolnim planinama temperature vazduha su više.

Prosječna godišnja temperatura na Sjeničko-pešterskoj visoravni je minus 6,8 stepeni Celzijusa, broja dana u godini sa više od 25°C je 83, a sa jako niskom temperaturom (ispod nule) 138 dana.

Mjesto Karajukića bunari nalazi se na obodu gorja Pešteri, i tu se temperature vazduha spuštaju i do minus 40. U tom području 2005. godine izmjereno 39,8 stepeni ispod nule.

U isto vrijeme, na okolnim planinama temperature vazduha su više.

Prosječna godišnja temperatura na Sjeničko- pešterskoj visoravni je minus 6,8 stepeni Celzijusa, broja dana u godini sa više od 25°C je 83, a sa jako niskom temperaturom (ispod nule) 138 dana.

Sjenica 4

http://ibalkan.net

Šta vi kažete na ovo?

iBalkan.net