Recent Posts

Traganja za nestalim u BiH

BiH 1SARAJEVO: Rezultati dosadašnjeg rada u pogledu traganja za nestalim osobama u BiH su očigledni i ogledaju se u gotovo 18.000 identificiranih nestalih osoba.

Činjenica da se u Bosni i Hercegovini i dalje traga za više od 8.000 nestalih osoba . Sve ovo ponajbolje oslikava ozbiljnost tog problema u BiH. Time se i obavezuju i vlasti i društva u cjelini da se maksimalno preda rješavanju pitanja nestalih naglasila je ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH Semiha Borovac. Tokom susreta sa predstavnicimaa Regionalne koordinacije udruženja nestalih s područja bivše Jugoslavije o nastalim u BiH, javljaju printani mediji i portali http://ibalkan.net/

BiH 2Radi se o koordinaciji koje okuplja šest saveza i 12 udruženja sa prostora bivše Jugoslavije u kojem je ključna uloga. Na sastanku je zaključeno kako je neophodno učiniti maksimalne napore s ciljem ubrzanja procesa traganja za nestalim osobama u Bosni i Hercegovini.

Semina Alekić, Seida Karabašić i Smilja Mitrović su u ime Koodinacije istaknule kako je o traganju za nestalima. Radi se pogotovo o inteziviranju aktivnosti na tom planu, nemoguće govriti bez rješavanja problema u djelovanju Instituta za nestale osobe. Treba govoriti o punoj provedbi Zakona o nestalim osobama. Aktivnija trazneja angažmana Tužilaštva BiH. Naročito na planu odobravanja naloga za provjeru 400 potencijalnih lokacija grobnica na teritoriji BiH.

Sama, Ministrica Borovac je navela kako su rezultati dosadašnjeg rada u pogledu traganja za nestalim osobama u BiH očigledni i da se ogledaju u gotovo 18.000 identificiranih nestalih osoba.

BiH 3Na kraju je zaključeno da je kako su udruženja porodica nestalih osoba od krucijalnog značaja za ovaj proces i svojevrsna spona između vlasti i porodica u BiH. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice koje je prepoznalo taj značaj te su prvi put ove godine u državnom budžetu osigurana sredstva za pomoć u radu ovih nevladinih organizacija.

Unatoč ovim naporima, brojne porodice još uvijek imaju srodnike koji su nestali i iščekuju informacije o njihovoj sudbini i gdje se nalaze nalaze nestale osobe. Imena nestalih osoba su navedena u ovoj listi u BiH.

Ukoliko imate bliskog srodnika nestalog u vezi sa sukobom na teritoriji Bosne i Hercegovine (30.04.1991 – 14.02.1996) i želite da pokrenete zahtjev za traženje. Molimo Vas da kontaktirate najbliži ured Nacionalnog društva u zemlji Vašeg boravišta van BiH.

U vezi nestalih osoba koje su prijavljenje MKCK-u prije 06.12.2011. godine, MKCK nastavlja da bude odgovoran za praćenje i upravljanje njihovim podacima.

BiH 4

http://ibalkan.net/

Šta vi kažete na ovo?

iBalkan.net