Recent Posts

Turistička prijestolnica islamskog svijeta, grad Konja

konya-turistika-prijestolnica-islamskog-svije

ISTANBUL: Turski printani mediji su prenijeli informacije da su “Ministri turizma zemalja članica Organizacije islamske saradnje (OIC), izabrali su turski grad Konyu za turističku prijestolnicu islamskog svijeta za 2016. godinu”.

boine-poruke-iz-bethlehema-ova-zemlja-vapi-za_trt-bosanski-59954

Grad, Konya će preuzeti titulu turističke prijestolnice od Jerusalema, koji je to bio 2015. godine.
Na sastanku ministara turizma OIC-a, održanom u Nigeru, izabrane su turističke prijestolnice za naredne tri godine.
Tako će po izboru ministara turistička prijestolnica islamskog svijeta 2017. godine biti Poslanikov grad, saudijska Medina, a naredne godine iranski Tabriz.
Ministri su pozvali da se dodatno razvija islamski turizam: sportskim aktivnostima, halal ishranom, rekreaktivnim aktivnostima i hotelima.
trtbosanski-new-york-u-bojama-i-svjetlima-predstojeih-bla-59920
http://ibalkan.net/

Šta vi kažete na ovo?

iBalkan.net