Recent Posts

SPOMENIK PRIRODE- DJAVOLA VAROŠ

 

1599450_785496334891490_1678965286045327733_o (1)

Spomenik prirode „Đavolja Varoš“ nalazi se na jugu Srbije na Radan planini.Ovaj prirodni spomenik čine zemljane figure, kao specifični oblici reljefa koji u prostoru deluju vrlo atraktivno, i dva izvora jako kisele vode sa visokom mineralizacijom Atraktivnost, neviđeno čudo prirode dopunjuju  prirodni ambijent, koji zbog  zemljanih figura deluje surovo, skoro mistično, ali u širem okruženju živopisno i pitomo, kao i ostaci naselja, stare crkve, groblja i nekoliko zanimljivih rudarskih jama.

11074874_785497028224754_7945084766451205571_o (1)

Ovaj geomorfoloski fenomen je jedinstven u Srbiji i vrlo redak u svetu .U Evropi ima slicnih pojava u Alpima , kao i u SAD, poznata “Bašta bogova “.Ali kule Djavole Varoši su znatno vece i postojanije nego u evropskim zemljama , pa su samim tim najpoznatiji prirodni spomenik ove vrste u Evropi.

11102957_785496194891504_2974559792222094816_o

Djavola Varoš je poznata i kao jedan od 77 kandidata za sedam svetskih čuda prirode. „Đavolja Varoš“ je stavljen pod zaštitu države 1959. godine, a od 1995. godine je Uredbom Vlade Republike Srbije proglašen za prirodno dobro od izuzetnog značaja i proglašen za  – SPOMENIK PRIRODE. Nekada ljudi nisu imali objašnjenje za nastanak Đavolje varoši, pa su se u to doba ispredale razne legende. Najčešće su pričali da su zemljani stubovi ostaci crkava koje su razrušili đavoli. Verovatno je tako i ceo prostor dobio ime, koje ljude ne asocira na nešto lepo, pa su ga zaobilazili kad god su mogli. Ne znajući da je erozija krivac za promenu izgleda zemljanih figura, meštani su sa strahom pričali da se one pomeraju, da rastu. Tek u novije doba Đavolja varoš je postala turistička atrakcija, jedina u Evropi koja može da konkuriše mnogo poznatijoj Bašti bogova u SAD-u.

Autor iz Beograda:(priredila za iBalkan.net):E. Tatarevic Ciric

Foto-E. Tatarevic Ciric

11079536_785496688224788_3673241183268736108_o (1)

Šta vi kažete na ovo?

iBalkan.net