Recent Posts

KOLUMNA

 

KOLUMNA

Kud puklo da puklo“

Strane službe bezbjednosti ne smiju uticati na izbor kadrova u ANB

Prazna Đukanovićeva priča i izostanak konkretnih reformskih poteza ne prolazi kod ključnih zemalja NATO i sve je veći broj njenih članica koje se oštro protive da Crna Gora dobije pozivnicu za NATO

(Ekskluzivno iz Podgorice za portal iBalkan.net) Piše: Nebojša MEDOJEVIĆ

nebojsa-medojevic_Crnogorske službe bezbjednosti nijesu refomisane prema standardima NATO i zbog toga Crna Gora ni ove godine neće dobiti pozivnicu za NATO. Prva grupa razloga vezana je za čišćenje sektora bezbjednosti od kadrova koji su u nedopustivim bezbjedonosnim relacijama sa službama zemalja koje nijesu članice NATO. Papirne reforme tipa promjena zakona, uredbi i kadrovske rokade nijesu dovoljne. U ANB, Ministarstvu odbrane i vojnoj diplomatskoj službi i dalje su ostali ključni kadrovi za koje postoji osnovana sumnja da sarađuju sa službama zemalja koje nijesu članice NATO. Da apsurd bude veći neki od tih kadrova vode ključne politike NATO integracija. Politika igranja na NATO i Rusiju koju je Đukanović vodio od 2005. godine više ne prolazi i NATO traži konkretne dokaze i poteze.Druga grupa razloga leži u činjenici da je određeni broj visoko rangiranih operativaca u službama bezbjednosti postao sastavni dio globalnih narkokartela koji se povezuju sa terorističkim organizacijama kao što je kolumbijski FARC koji nabavke oružja ugovara i u Crnoj Gori , zbog čega je po nalogu američkih službi uhapšeno više stranih državljana. Ove orgaizacije su prijetnja nacionalnoj bezbjednosti SAD i svaka zemlja kandidat za NATO mora maksimalno sarađivati u aktivnostima bezbjednosnih službi SAD. DEA tretira bezbjednosne službe CG kao dio problema narkotrafikinga i ima veoma slabu saradnju sa ANB i UP.

Treća grupa razloga je aktivno učešće službi bezbjednosti u subverzivnim, protivustavnim i nezakonitim aktivnostima protiv opozicije, prema kojima se u kontinuitetu primjenjuju mjere tajnog nadzora, vode tajni dosjei, razbijaju opozicione stranke i osnivaju nove pod njihovom kontrolom. Politika uloga službi bezbjednosti je direktno protiv standarda NATO.

Prazna Đukanovićeva priča i izostanak konkretnih reformskih poteza ne prolazi kod ključnih zemalja NATO i sve je veći broj njenih članica koje se oštro protive da Crna Gora dobije pozivnicu za NATO.

Crnogorske službe bezbjednosti su odavno zrele za radikalne promjene koje su nezamislive i unaprijed osuđene na propast, bez lustracije, otvaranja dosjea i pokretanja pitanja krivične odgovornosti za sve koji su zloupotrebljavali ovlašćenja i krpili ustav, zakone i ugrožavali osnovna ljudska prava. Marionetski, poslušnički režim, suočen sa ucjenama zbog sopstvenih kriminalnih, švercerskih aktivonosti, ali i odgovornostima za ratne zločine 90-ih, pristaje na nedopustiv odnos sa stranim službama bezbjednosti, kojima se dopušta pristup svim informacijama i dosjeima koji su od značaja za nacionalnu bezbjednost. Svaka suverena država štiti svoje službe bezbjednosti od nelegitimnog uticaja drugih službi. Crna Gora zbog ozbiljnih prijetnji svojoj bezbjednosti, od organizovanog kriminala i korupcije koje su posljedica 25-godišnje vlasti ovog korumpiranog i kriminalizovanog režima i činjenice da je Crna Gora postala važan punkt globalnih kartela organizovanog kriminala, mora imati veoma tijesnu i kontinuiranu saradnju sa partnerskim službama drugih država, posebno onih najvećih.

Nažalost, međunarodna saradnja ANB koja je neophodna i poželjna se pod rukovodstvom prethodnog direktora ANB pretvorila u nekontrolisano preuzimanje naše službe od strane nekih moćnih stranih obavještajnih agencija, što je dovelo do razaranja sistema nacionalne bezbjednosti jer su strane službe došle u posjed kompletnog fundusa podataka ANB što stranim službama može poslužiti da državno rukovodstvo, Vladu, sudove, primoraju da sprovode interese stranih zemalja, bez obzira na realne interese Crne Gore.
Crna Gora se zbog kompromitovanog i ucjenjenog režima našla u poziciji kolonije i protektorata, čijim službama, pa samim tim i važnim državnim funkcijama, upravljaju službe drugih država preko pristupa državnim tajnama i drugim klasifikovanim podacima naših službi bezbjednosti. Instaliranje kadrova koji su prema želji stranih službi, ANB dovodi do opasnog rizika da će ti tako zaposleni kadrovi biti lojalniji službama stranih država nego Crnoj Gori.

Šta vi kažete na ovo?

iBalkan.net