Recent Posts

Imperije i Zemlje kojih odavno nema na mapama svijeta

harita_osmanli

Mnogi danas i ne znaju koliko je raznih drzava i carstava nestalo u poslednjem 20.stolecu.Nekada ogromna carstva-vladali su svijetom a danas ih se tek moze naci na stranicama udzbenika istorije ili u nekoj TV sapunici .

Osmanlijsko carstvo  postojalo je  vise od jenog milenijuma i trajalo je stoljecima. Osnovano je prije XIII stoljeca  i postojalo je sve do 1923. godine. Tokom tih vise od 700 godina Imperija je nevjerovatno rasla,od sadašnje Turske pa sve preko Rusije,Balkana,Juga Evrope, Afrike i Bliskog istoka.Tokom svog vremena kontrolisalo je velike posjede i bilo u centru Istočnog i Zapadnog svijeta.Nakon velikog uspona i  uspjeha došli  su i promasaji koji su doveli do njegovog propasta. Nakon što se carstvo i Imperija raspalo došlo je do stvaranja Turske, koja je proglasila nezavisnost.Moćno Otomansko ili Osmanlisko carstvo rastureno je  i vladavina od 752. godine  okončana teritorija sa tri kontinenta Evrope,Azije i Afrike.

Zapadna i Istočna Njemačka bile su tokom XX stoljeca, dvije cjeline  podijeljene u dvije glavne ideologije. Ove dvije zemlje su se spojile u Njemačku 1990 godinei i tako izbrisali sve podjele medju njima. Potpuno nova, ujedinjenja drzava dobila je suverenitet od četiri okupacione sile. Zemlje su bile podjeljene  zbog poraza nacista poslije Drugog svjetskog rata a  tokom hladnog rata, oblast je podjeljena prema zapadnim saveznicima i Sovjetskom savezu. Tada je između njih podignut Berlinski zid kao simbol gvozdene zavjese.

Tibet je nastao u VII stoljecu, a njeni stanovnici živjeli su vjekovima uglavnom bezbjedno sve do 1950 godine kada je Kina izvrsila invaziju njene teritorije.Tibet još nije potpuno slobodan i okupiran je.
1912 godine  dinastija King prestala je  da postoji i tako je Tibet proglasio nezavisnost, mada ga Kina nije priznala. Sada se, međutim, zove Ksizang autonomna pokrajina Kine.

Tanzanija je  područje koje  ima bogatu istoriju, sa dokazima o ljudskoj populaciji još od prije 20.000 godina. Nekada su Zanzibar i Tanganjika bile samostalne drzave koje ce se ujediniti 1964.godine.Tanganjika je sacuvala svoju nezavisnost  a Zanzibar je na kraju postao Tnzanija.

Historija pamti i Austrougarsko carstvo koje je rastureno poslije Prvog svjetskog rata. U sklopu Austro-Ugarske bila je danasnja  Austrija, Mađarska, kao i dio Češke, Italije, Poljske i Rumunije. Od nekada moćnog carstva nije ostalo nista osim novih samostalnih drzava,  koje su posijle nastajale. Nekada silna i mocna Austro-Ugarska sad je zapisana u istoriju.

SFR Jugoslavija, nastala je nakon propasti Kraljevine Jugoslavije u Drugom svjetskom ratu 1942 . Prvo je   promijenila  ime u FNRJ(Federativna Narodna Republika Jugoslavija)a kasnije je dobila naziv SFRJ i tako ce se zvati do samog raspada.Nekadasnja SFRJ ostala je upamcena kao zemlja brastva i jedinstva 6 republika i dvije pokrajine.

Cuveni  SSSR bila je sastavljena od 15 ujedinjenih drzava a prostiro se na dva kontineta i predstavljala je velesilu İstocnog bloka.Kao i u SFRJ i u SSSR je bila jednostacka drzava.Postojala je od 1922godine do cuvene Mihajil Gorbacove ”PERESTROJKE” 1991.god.kada je doslo do zvanicnog raspada. .

iBalkan.net

Šta vi kažete na ovo?

iBalkan.net