Recent Posts

Koliko su povezani regioni u Evropi

 29655Pokazatelji zanimljive mape Evrope je upravo za transgraničnu saradnju sa zemljama koje su članice Evropske unij. Na njoj su prikazane evropske zemlje, ali kroz drugu najveću nacionalnost.

Tako praktično sve zemlje bivše Jugoslacije imaju najviše Srba. Dok su u Srbiji najzastupljeniji Mađari. Rumuna ima najviše u Mađarskoj, ali i u  Italiji i Portugalu.

Svakako svoju najveću dijasporu u Evropi ima Turska, pa onii vode u Nemačkoj, Austriji, Danskoj i Bugarskoj. Albanaca ima najviše u Grčkoj i Makedoniji.

Turska bi po broju stanovnika predstavljala drugu najveću zemlju EU … napore u skladu sa evropskim zahtjevima i to kroz nekoliko paketa reformi su pokazatelji povezivanja Regiona u okviru Evrope.Po njima će Turska 2050. biti druga najjača evropska ekonomija.

Alžiraca je najviše u Francuskoj, a Brazilaca u Portugalu. Rusi dominiraju istokom Evrope u Baltičkim zemljama, ali i u Bjelorusiji i Ukrajini. U Poljskoj ima najviše Njemaca.

iBalkan.net

Europe_regions_(sr)

Šta vi kažete na ovo?

iBalkan.net