Recent Posts

Glavne sličnosti na Balkanu su prošlost, jedinstvo teritorija i sposobnosti ljudi

Balkan_topo_en

Region Balkana je sa sjevera je oukviren rijekom Savom,odnosno masivom Triglava, cijelim tokom do ušća u Dunav i do njegove delte u Crnom moru.Balkan sa zapad i južnom granicom obuhvata Istru, Dalmaciju s otočja,obalu Albanije i Grčke, uključujući sve otoke s Kretom,Peloponezom,a na sjeveroistoku kontinentalni rub s trozupcem Halkidiki pa do Bosfora i onda sa istokom turskim i bugarskim dijelovima Crnog mora.Kulturna mapa Balkana je, pak,znatno veća te obuhvata i južne dijelove Mađarske i Rumunjske te čitav primorski pojas zapadnih dijelova Turske, odnosno Male Azije.

Geografski sama Hrvatska u dijelovima južno od rijeke Save a kulturno sa cijelom teritoriom pripada Regionu Balkana .

Glavne sličnosti na Balkanu su prošlost, jedinstvo teritorija i sposobnosti ljudi.Vece razlike su odnos prema toj prošlosti, vizija i realne perspektive u budućnosti i stupanj autonomije kulturne svijesti cjelog Regiona.

Balkan filozofski izravnavnjava asocijaciju na nevjerojatne vidike dok jezdi planinama kakvih zaista nigdje nema.Baš po ljudskoj mjeri,smo stigli samo do onog vrha na koji smo ili mogli stići sami,dakle isključivo svojom snagom.Šerpasi, nosači, džipovi, avioni i helikopteri, ekspedicije – sve je to argument optužbe protiv naše tvrdnje da smo do nekog vrha stigli. Od vrha Musala (2925 m), preko El Tepe – Vihren (2915), Olimpa (2917) do Triglava (2864).Ostao je  i jedan vrh na Balkanu iznad 2000 metara s kojim mozemo podijeliti  svoj zanos, radost i nas ponos. Samo Šar-planina ima 28 vrhova iznad 2500 metara, tako da zamislimo koliko se mnogo družimo sa zelenim brdima balkanskim!

Balkanska krcma! Znamo da se u svakoj krčmi pijanči, a u krčmama divljeg Zapada, kada bi se ‘pogasila svjetla’, sijevali su ne samo noževi nego su grmjeli i revolveri.Krleže za nas na Balkanu kaze da je to literarna figura.

Balkan danas nije vise samo sinonim za zaostajanje za zapadnom civilizacijom, čije je ishodište upravo na Balkanu (stara Grčka)? Gdje je izgubljena ta civilizacijska prednost.Pad može se navesti sa mnogo razloga, a da pritom sve zvuči uvjerljivo i faktografski argumentirano. Ipak, kako je Kina izgubila svoju civilizacijsku prednost? Ili Indija? Perzija? Drevni Egipat? Hetiti i Asirci?

Balkanu je donijela ideja zajedništva.SFR Jugoslavija je bila neka vrsta preuranjene najave EU-a. Raspad Jugoslavije, koliko god izgledalo paradoksalno, zapravo je rezidualni trijumf mentaliteta formiranog kroz stoljeća osmanlijske vlasti.

Prevladala je želja da se bude ‘ostavljeno na miru’, u vlastitoj klaustrofobičnoj ljušturi nacionalističkog ludovanja. Ideja je jasna. Raspad te i takve Jugoslavije je pobjeda ‘jugo-hijena’ nad ‘jugo-nostalgičarima’. Poraz te Jugoslavije Balkanu je zadugo, ako ne i definitivno, izbrisao misao o regionalnom identitetu i perspektive njegova prerastanja u politički suveren i zreo subjekt.

Definira se činjenica da potječemo s Balkana veoma mnogo nam znaci. Mada u biti mi na Balkanu smatramo se autohtonim žiteljema planete.Nasa lica sa Balkana je oblikovao prostor vremna i tradicije.Ali, crte su nam ciste balkanske!

Šta vi kažete na ovo?

iBalkan.net