Recent Posts

Južna Afrika od Siemensa obezbedila 157 vjetroturbina za tri projekta

Južna Afrika i sam kupac, konzorcijum na čelu sa kompanijom Mainstream Obnovljiva Energija, sredinom prošle godine pustio je u rad Džefri Bej vetropark – takođe u saradnji sa sa Siemensovom divizijom Wind Power. Novi ugovor obuhvata sporazum o servisu i održavanju za period od 10 godina.

Tri vjetroelektrane imaju kombinovani proizvodni kapacitet od 360 megavata. Vjetroelektrane Khobab i Loeriesfontein 2, kapaciteta 140 megavata su locirane u okrugu Namakwa, dok se Noupoort vetroelektrana kapaciteta 80 MW nalazi u okrugu Umsobomvu, 400 kilometara sjeverno od Port Elizabeta. Svi projekti biće opremljeni Siemens SWT-2.3-108 vetroturbinama sa rotorom prečnika 108 metara i tornjevima visine 99,5 metara. Instalacija turbina počela je u avgustu 2015. Puštanje ova tri projekta u rad zakazano je za period od početka 2016. do kraja 2017. godine. Tornjevi će biti nabavljeni u Južnoj Africi.

Oko 46 odsto ukupnih prihoda Siemens-a potiče od zelenih proizvoda i rešenja, zahvaljujući čemu je ova kompanija jedan od vodećih svjetskih provajdera ekoloških tehnologija.(k)

vjetroturbine-bugarska

Šta vi kažete na ovo?

iBalkan.net