Recent Posts

Region dijeli slične probleme korupcije u policiji

mito-i-korupcijaNa skupu koji je organizovala Regionalna mreža organizacija civilnog društva “Pointplus” istaknuto je da se zemlje regiona susreću sa sličnim problemima korupcije pri zapošljavanju u policiji koja je često politizovana.

Civilni sektor smatra da su transparentnost, unutrašnja kontrola i jačanje integriteta rešenje za prevazilaženje tih prolema.

Prema već objavljenim istraživanjima OEBS-a, srpska policija se nalazi u “top pet” najkorumpiranijih državnih uprava, dok poverenje u policiju ima 35 odsto građana, što je manje u odnosu na prethodnu godinu, tvrdi istraživač Beogradskog centra za bezbedosnu politiku Saša Ðorđević.

U Pokrajini Kosovo poverenje građana u policiju je 43 odsto, Crnoj Gori 44, a u Bosni i Hercegovini je taj procent čak 55 odsto, dodao je Ðorđević.

“Postavlja se pitanje integriteta i odgovornosti policije”, naglasio je i dodao da izgleda kao da su građani zaboravili da policija ima “monopol sile”, da je njen zadatak da ih zaštiti, ali i da se njen rad mora kontrolisati.

“Efikasnost policije se ne zasniva na statističkim podacima nego na tome da li građani imaju poverenje u nju i da li se osećaju zaštićeno”, objasno je i istakao da bi najavljeni Zakon o policiji trebalo da reši neke od problema.

Zakon bi, smatra, pre svega trebalo da odvoji nadležnosti između policije koja bi imala operativni zadatak bezbednosti građana i imovine, i Ministarstva unutrašnjih poslova, koje bi imalo funkciju kontrole i davanja smernica policiji.

“Što se tiče situaciji u Bosni i Hercegovini imamo poprilično veliko poverenje u policiju, ali samo 20-25 odsto poverenja u sudstvo u pravosuđe”, kazao je generalni sekretar Centra za sigurnosne studije iz Sarajeva Denis Hadžović.

On je dodao da je situacija sa policijom solidna s obzirom na to da je složena ustavna struktura u kojoj rade 22 policije koje su poprilično samostalne.

U proteklih godinu dana 67 odsto građana su bili svedoci u davanju mita u saobraćaju, dok 57 odsto njih smatra da postoji korumpiranost prilikom zapošljavanja, podvukao je Hadžović.

Prema njegovim rečima, u BIH nema toliko presuda koje se tiču krupnog kriminala, koji zahteva mnogo veći integritet i profesionalnost, zato očekuje da će se ovim projektom otvoriti neka pitanja.

Najkomrumpiranije mjesto u BIH je direktor policije odnosno ministar, dok ostale pozicije nisu toliko podložne, naveo je.

Opšte je poznato da u Crnoj Gori korupcija ključan problem, kao i sprega između krupnog kriminala i političkih struktura, rekla je istraživač javnih politika Instituta Alternativa iz Podgorice Dina Bajramspahić.

Da je policija u Crnoj Gori korumpirana smatra 49 odsto građana, 47 odsto njih ima poverenja u policiju, a 72 odsto smatra da je korupcija sveprisutna, navela je Bajramspahić.

Prema njenim rečima, problem politizacije policije je takođe veliki jer je država najveći poslodavac u zemlji, zapošljavanje se obavlja bez kriterijuma i zasluga sa čestim neobjašnjivim smenama nadležnih.

“Potrebno je pojačati kontrolu imovinskih kartona i implementaciju brojnih zakona koje smo usvojili pod pritiskom EU”, podvukla je Bajramspahić.

Istraživač Kosovskog centra za bezbednosne studije u Prištini Plator Avdiu smatra da treba povećati integritet i antikoruptivnu politiku, te da slične probleme treba rešavati zajednički.

Posebno je istakao problem javnih nabavki gde se sredstva ulažu mimo zakonskih procedura i propisa.(k)

Šta vi kažete na ovo?

iBalkan.net