Recent Posts

” EKSKLUZIVNO – POJACANJE ” iz PODGORICE …

11027773_1542929185994862_8642843392183968929_n

” KUD PUKLO DA PUKLO “

Nebojsa Medojevic, rodjen 1966 u Pljevljima, diplomirani inzinjer elektrotehnike. Jos kao student politicki aktivan i 1988 godine organziuje strajk studenata povodom razbijanja demontracija protiv komunistickog rezima.1990 osniva prvu studentsku anti-ratnu organziaciju “Studentski Forum” koja je u godinama rata organizovala brojen javne mirovne manifestacije u Crnoj Gori. Medojevic je kao student u Skuptini Crne Gore 1991 godine zastupao peticiju kojom se trazi povratak studenata sa Dubrova;kog rati[ta, zbog cega je bio uhapsen.Od 1991 je clan Refromskog POkreta Anta Markovica, a kasniej SDP Crne Gore ciji je bio clan Predsjednistva sve do 1999 godine kada napusta SDP zbog sukoba oko neoliberalnog modela kapitalizma i dopustanja upliva špekulativnog kapitala u privatizaciji u Crnoj Gori. Sa grupom istomišlejnika osniva prvu antikrupcijsku NVO u Crnoj Gori “Centar za tranziciju”, a 2002 sa grupom od 100 eksperata veoma uticajnu think thank “Grupu za promjene”, koja će 2006 prerasti u političku partiju Pokret za promjene …

Meodjević je objavio 5 knjiga o različitim fenomenima tranziicje,veliki brooj radova, studija. Profesionalno se bavio konslatingom u oblasti privatizacije gdje je veoma uspješno zastupao radnike i male akcionare u privatizacionim transakcijama.Bio je pridruženi član Naučnog društva ekonomista Jugoslavije, i jedan od članova eksterpste grupe G17. Posebne sfere intersovanja su mu tranzicija, privatziacija, ekonomske refrome, korucpija , organizovani kriminal i bezbjednost. Ozenjen je suprugom Marinom, ima sina Balšu i kćerku Miu. Aktivno se bavio košarkom i igrao za KK Rudar iz Pljevalja 1980-1984. Obozava sport , posebno košarku …

————————————————————————————

Zaustavimo režim da bi Crna Gora krenula naprijed

Kriza u zemlji je duboka, strukturna i sistemska. Njeni korijeni su u samim osnovama vlasti i političkog sistema postavljenog da servisira interese nove klase bogataša i tajkuna. Kriza političkog i ekonomskog sistema je snažna i duboka a uzrokovana je monopolom vlasti. Već 25 godine Vlast je nepromijenjena. Grupa na vlasti posjeduje politički, finansijski i monopol sile. Država i njene institucije su privatizovane i zarobljene a vladajuća partija je srasla sa državom …

Privatizacija i tranzicija vođeni su na netransparentan i stihijski način. Sporne privatizacije, tajni ugovori, rasprodaja državnih monopola, sticanje ogromnog bogatstva u fondovima čiji su vlasnici pojedinci bliskih krugima vlasti, špekulativno finansijsko tržište koje služi za bogaćenje insajdera, slabe institucije, izgradnja tajkunskog neoliberalnog ekonomskog modela, uz siromašenje najvećeg broja građana, bogaćenje porodičnog i poslovnog okruženja vrha vlasti, kriminalizacija društva, neefikasno sudstvo i političko arbitriranje službi bezbjednosti, njihovo učešće u kršenjima ljudskih prava, obilježili su dosadašnji period tranzicije …

Na tim osnovama izrasta i tranziciona nova klasa, bivših švercera, kriminalaca, političara koji su učestvovali u ratnom huškanju, kršenjima ljudskih prava I sl., i njihovih prijatelja, ortaka, rođaka i kumova, koja po principu poslušnosti i podobnosti zauzimaju i zarobljavaju institucije. Putem brojnih kontrolisanih medija pokušavaju se nametnuti kao društveni uzor i model …

Profesionalni politički u partijski kadrovi upravljaju svim javnim sferama i državnim institucijama, hijerarhijski centralizovana partijska i politička struktura održava se ličnom lojalnošću i servilnošću, bezuslovnom poslušnošću vrhu režima…

Umjesto javnog izbora najboljih kandidata putem konkursa, i redovne kontrole poslovanja, netransparentna partijska kadrovska politika imenovanja van javnosti konkursa, postavljanja i izbora na važnim mjestima rođaka, kumova i politički podobnih vrši permanentnu destrukciju ekonomskog sistema, smanjuje i urušava njegove sistemske performanse …

Režim je nespreman za unutrašni dijalog, nastavlja samoobmanjivanje i obmanjivanje građana lažnim informacijama,malim,retoričkim i kozmetičkim promjenama …

U cilju očuvanja apsolutne i nekontrolisane vlasti i države u službi tajkuna , promoviše se jedna jedina talibanska istina. Vrh vlasti u državi, javnim obilježavanjem, vrijeđanjem, satanizovanjem i permanentnim, sistemskim progonom svih drugačije mislećih građana, njihovim otpuštanjem sa posla, onemogućavanjem dobijanja zaposlenja, pritiscima privatnika putem poreskih i drugih administrativnih instrumenata javnim etiketiranjem kao bolesne, neprijatelje države, strane plaćenike, zagovornike mržnje i sl., kao i sudskim progonima medija i neistomišljenika koji ne promovišu takvu “istinu”, već dvije decenije putem nedemokratskih i POKRADENIH izbora, po svaku cijenu čuva vlast.

Političari na vrhu režima javno se ponose svojim prijeteljstvom i susretima sa kriminalcima sa međunarodnih potjernica protiv kojih se vode krivični postupci u više zemalja. Zemlja postaje sigurna kriminalna kuća, pa po obavljanju kriminalih djela u zemljama EU, Hrvatskoj ili Srbiji, kriminalci bježe u Crnu Goru, uživajući punu zaštitu lokalnih službi.

Ekonomski rast se zasnivao na rasprodaji i redistribuciji društvenog bogatstva i imovine. Došlo je do privremenog ekonomskog rasta, porasta potrošnje i životnog standarda, ali i do naknadnog suočavanja sa teškim i dugoročnim posledicama pogrešne politike.Dugoročno održiv ekonomski rast mora biti zasnovan na efikasnosti i produktivnosti,a ne na redistribuciji resursa. Rast crnogorske privrede u poslednjih nekoliko godina nije generisan povećanjem efikasnosti privrede, proizvodnjom, izvozom i nije posledica značajnih investicija u proširenje proizvodnih kapaciteta i povećanje njihove produktivnosti i konkuretnosti . Pogrešna alokacija sredstava od strane novih privatnih tajkunskih kompanija uglavnom u sektore nekretnina , dovela je do naduvavanja balona cijena i do zarobljavanja ogromnih sredstava u neprofitabilne i nerentabilne projekte. Kako je najveći dio investicija finansiran iz kredita poslovnih banaka, a tržište nekretnina mrtvo, bez šansi za ozbiljniji oporavak u naredne dvije, tri godine, nelikvidnost se iz realnog sektora vratila u banke i došlo je do zaustavljanja kreditnih aktivnosti …

Privatizovani monopoli u oblasti telekomunikacija i energetike doveli su do povećanja cijena i profit permanetno odlazi iz zemlje. Inostrani vlasnici na upravljačka mjesta dovode svoje kadrove koje astronomski plaćaju, domaću radnu snagu plaćaju neadekvatno i otpuštaju . Jeftina radna snaga , energija i sirovine, pretvaraju zemlju u koloniju sa stalnim umanjenjem nacionalnog dohotka i bogatstva …

Izalazak iz krize nije moguć u okviru postojećeg sistema vlasti, jer je struktura i sistem nepromijenjene i apsolutne, personalizovane Vlasti takav da onemogućava promjene, želeći i dalje da po svaku cijenu sačuva apsolutnu vlast, nelegalno stečeno bogatstvo i spriječi suočavanje sa odgovornošću za svoja nedjela iz prošlosti …

Zato je pitanje pada ove Vlade , prethodno pitanje, koje je potrebno riješiti, da bi se otpočeo dijalog o postizanju najšireg nacionalnog konsenzusa o strategiji ekonomskog, društvenog i moralnog oporavka zemlje, te očuvanju ustavnog poretka, suverenosti, nezavisnosti , gradjanskog mira i stabilnosti …

Šta vi kažete na ovo?

iBalkan.net